29. november19432. zasedanje AVNOJ-a v Jajcu in , ko smo praznovali Dan republike
29. november1945 – skupščina razglasi republiko in spremeni ime države v Federativna ljudska republika Jugoslavija, kasneje, 7. aprila 1963 se preimenuje v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.

Prav tako pa dan, ki smo ga kot otroci ponosno praznovali, saj smo takrat postali pionirčki:

Danes ko postajam pionir dajem častno pionirsko besedo da se bom pridno učil in delal da bom spoštoval starše in starejše ljudi da bom ljubil svojo domovino in vse njene bratske narode