gostujoči zapis

Želiš sodelovati? Pošlji svoj prispevek na info[at]had.si

94 post

Slovenski žargon javnosti

Ker je žargon popačenje, izničenje, sprevračanje, zanikanje resnice, saj nam podaja pomen ravno v nasprotju z resnico, bi…

Potovanja

Potovanja rada delim na geografska in miselna. Včasih se odvijajo ločeno, velikokrat pa se prepletajo v skupno zgodbo.…

Malomarno podjetniško finančništvo

Ko so slovenske banke s kamioni dostavljale denar gradbincem, finančnim investitorjem, prevzemnikom in menedžerskim prevzemnikom, je javnost odgovornost…