69 % uporabnikov predplačniških paketov za svoje mobilne potrebe porabi do 10 evrov mesečno, 76 % trenutnih uporabnikov pa bi se ponovno odločilo za predplačniški paket. Tako razkrivajo rezultati raziskave med uporabniki predplačniških paketov, ki jo je ob predstavitvi nove storitve mobilne telefonije SPAR MOBIL izvedel SPAR Slovenija.

Pametni telefoni nam omogočajo, da smo vselej povezani, pa ne samo z omogočanjem pogovorov in pošiljanjem SMS-sporočil, ampak tudi s takojšnjim dostopom do sveta internetnih vsebin in družbenih omrežij. Z raziskavo o uporabi mobilne telefonije je SPAR Slovenija preveril, kako jo v vsakdanjem življenju uporabljajo slovenski predplačniki.

Predplačniki najpogosteje kličejo in pošiljajo SMS-e

Raziskava je pokazala, da kar 94 % vprašanih predplačnikov svoj telefon najpogosteje uporablja za pogovore, večina (92 %) večkrat dnevno ali vsak nekajkrat na teden. Priljubljena storitev je tudi pošiljanje SMS-sporočil, ki jo uporablja 80 % vseh, 88 % teh prav tako večkrat dnevno ali vsaj nekajkrat na teden. 44 % vprašanih svoj telefon uporablja za dostop do interneta preko Wi-Fi povezave, 14 % pa za dostop uporablja plačljive mobilne podatke. Četrtina (25 %) preko telefona dostopa do družbenih omrežij, kot sta Facebook in Twitter – izmed teh jih je 96 % odgovorilo, da svoje profile na telefonu preverjajo večkrat na dan.

Brezhibno delovanje omrežja je najpomembnejše pri izbiri

Pri uporabnikih prednaročniških paketov so preverili, koliko mesečno odštejejo za mobilno telefonijo. Rezultati so pokazali, da mesečni strošek mobilnih storitev pri večini ne presega desetih evrov, saj jih kar 40 % porabi do 5 evrov mesečno, 29 % ocenjuje svoj strošek med 6 do 10 evri, zgolj 15 % pa od 15 do 20 evrov. 55 % predplačnikov nikoli ne prekorači finančne meje, ki so si jo postavili za porabo svoje mobilne telefonije. Tovrstni paketi so priljubljeni predvsem zaradi možnosti popolnega nadzora nad porabo in zavarovanjem pred prekoračitvijo stroškov, rezultati pa so pokazali, da slovenski prednaročniki kljub temu ne želijo sklepati kompromisov pri kakovosti storitev. Pri izbiri ponudnika mobilne telefonije kot najpomembnejše dejavnike navajajo brezhibnost delovanja omrežja – tako odgovarja 85 % vprašanih – in dobro pokritost tega po vsej Sloveniji (83 %). Ceno storitve postavljajo na tretje mesto po pomembnosti (77 %), med pomembnejše dejavnike pa sodita tudi nabor storitev v paketu (tj. število zakupljenih enot) in pomoč uporabnikom v primeru težav (obe trditvi je za pomembno označilo 66 %). V raziskavi so bili predplačniki postavljeni tudi pred vprašanje, kateri paket bi najraje izbrali ob ponovnem odločanju – za predplačniški paket bi se ponovno odločilo kar 76 % trenutnih uporabnikov.

Raziskava med slovenskimi predplačniki razkriva:

 • 40 % vseh predplačnikov ocenjuje svoj mesečni strošek mobilne telefonije do 5 evrov.
 • 69 % vseh predplačnikov ocenjuje svoj mesečni strošek mobilne telefonije do 10 evrov.
 • 94 % predplačnikov svoj telefon večinoma uporablja za pogovore, 92 % od teh večkrat dnevno ali nekajkrat na teden.
 • 80 % predplačnikov svoj telefon večinoma uporablja za pošiljanje SMS-sporočil, 88 % od teh večkrat dnevno ali nekajkrat na teden.
 • 44 % vprašanih jih za dostop do interneta uporablja brezžično povezavo Wi-Fi, 14 % pa jih za dostop uporablja plačljive mobilne podatke.
 • 55 % uporabnikov predplačniških paketov nikoli ne prekorači mesečne porabe.
 • Od 25 % prednaročnikov, ki mobilni telefon uporabljajo za družbena omrežja, jih 96 % večkrat na dan spremlja svoje profile na družbenih omrežjih.
 • Od 14 % prednaročnikov, ki uporabljajo plačljive mobilne podatke, jih te večkrat na dan uporablja 79 %.
 • 46 % uporabnikom predplačniških paketov je dostopnost do interneta prek mobilnega telefona zelo pomembna.
 • 76 % predplačnikov bi se ob ponovnem odločanju o vrsti paketa mobilne telefonije ponovno odločilo za predplačniški paket.
 • 85 % vprašanih pri odgovarjanju o najpomembnejših dejavnikih pri izbiri mobilne telefonije izpostavlja brezhibnost delovanja omrežja, 83 % dobro pokritost tega po vsej Sloveniji, 77 % pa ceno.

Raziskavo o uporabi mobilne telefonije je v juliju 2015 izvedel SPAR Slovenija, d. o. o., v sodelovanju z agencijo Ipsos raziskovanje trga, medijev in javnega mnenja, d. o. o. Vanjo je bilo vključenih 100 obstoječih uporabnikov predplačniških paketov – 46 % moških in 54 % žensk. 33 % pripada starostni skupini 30–39 let, 28 % je starih 18–29 let, 23 % 40–49 let in 16 % 50–55 let.