had blog roni kordis had blog roni kordis

Razpis ministrstva za dostavo oklepnih vozil 8 x 8

Spoštovani,
glede na dogajanja ob izboru najboljšega ponudnika za nabavo kolesnih oklepnih vozil 8×8 s strani Ministrstva za obrambo RS se kot direktor družbe Sistemska tehnika čutim dolžnega, da vam posredujem kronologijo postopka izbire. Posebej bodite pozorni na postopkovne nepravilnosti izbora ter navedbe strokovne komisije MORS-a, da je komisija pregledala in upoštevala poročilo meritev strokovne javnosti (Fakultete za strojništvo). Kar ni mogoče, saj je Fakulteta za strojništvo izdelala in oddala oceno v začetku junija 2006, torej po tem, ko je bil ponudnik že izbran.

Hkrati bi vas opozoril na argumentacijo cene vozila (čemu ne vzdrži argument ministra za obrambo o 10-18 % višji ceni vozila Krpan iz Sistemske tehnike) ter primerjavo tehničnih karakteristik obeh vozil. Med slednjimi Krpan zagotovo izstopa po naprednosti. Že zasnova Patrie na okvirju šasije govori o tehnološki zastarelosti zasnove izbranega vozila.

Sistemska tehnika je edino podjetje v Sloveniji z dolgoletnimi izkušnjami na področju proizvodnje in vzdrževanja vojaških vozil. V 10 letih razvoja in proizvodnje je Sistemski tehniki uspelo povečati slovenski delež iz 40 % pri vozilu Valuk 6×6 na 55 % pri vozilu Krpan. Naša strokovnost in izkušnje nas še toliko bolj prepričujejo o zavajajoči in nerealni oceni vrednosti izbora vozila Patria za slovensko gospodarstvo.

S priloženo vsebino bom danes seznanil tudi predsednika držvnega zbora, predsednika držvnega sveta, odbor za obrambo, vodje poslanskih skupin, predsednike strank, ministra za gospodarstvo, držvno sekretarko MG in poslovne partnerje.

Z odličnim spoštovanjem!

Jože Studenčnik, direktor družbe
Sistemska tehnika d.o.o.

Priloga pismu!

Komentarji so zaprti.