had blog roni kordis had blog roni kordis

E-demokracija

V zadnjem času se zelo pogosto uporablja črka e pred besedami. S tem besede dobijo bolj mogočen, predvsem pa bolj razširjen pomen. Živimo v času e-pošte, e-uprave, e-revije, e-izobraževanj, e-vem, e-delavnic, e-razglednic, e-točk, e-horoskopov,…
In seveda živimo v demokraciji. In imamo e-demokracijo, ki se je seveda ne zavedamo, oz. nam ni poznana. Da ne bo napačnega razumevanja. E-demokracija ni demokracija na internetu, čeprav se lahko razume tudi tako!
E-demokracija predstavlja uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) in strategij znotraj političnih in vladnih procesov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni s strani demokratičnih akterjev, ki vključujejo vlado, izvoljene uradnike, medije, politične organizacije in držvljane/volivce.
Oz. z drugimi besedami, e-demokracija nam omogoča veliko lažje komuniciranje, razumevanje, dostope do e-informacij in pa seveda tudi vključevanje v procese demokracije, preko interneta.
Sicer pa si lahko več o e-demokraciji preberete na strani e-demokracije!