Kar je, beži;
al’ beg ni Bog?
ki vodi vekomaj v ne-bo,
kar je, kar b’lo je in kar bo.