Zapoznéla predstavitev zapoznélega knjižnega prvénca. Pridite tóčno! (pésnik bó malce zamudil) – kdaj? V petek, 26. novembra 2010 ob 20.00 v MKC Medvode, (Jedro). Pofočkajte se na Facebooku

Po dogodku sledi degustacija knjige.

Ker je lažje poslušati pétje, kot recitacijo, bó Matéj Razdévšek prinésel pétje in kitaro, zraven pa bó tudi glasba, kijoje skup spravil, da paše čist kul gor čez mojo poezijo. Tó on po kitar brenka, pa usta udpéra, polpa néki fajnga vnpride. Nvém, ku kóma tó u štiman, sm jespróbu, panišló. No, važn, daon zna.

Knjigo, Najprej semza slišal pr denje, Avtor: Kobrowsky, si lahko nabavite tukaj. Pesmi pa prebirate tukaj.