Ko je kriza, se marsikdo posluži metod, ki niso v skladu z zakoni. Spam, oz. nezaželena pošta je ena izmed metod, ki se v zadnjih časih vse bolj izkoriščajo za “promocijo”, oz. prodajo. V Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-UPB1) v 109. členu je zapisano: .. uporaba elektronske pošte za namene neposrednega trženja je dovoljena samo na podlagi naročnikovega predhodnega soglasja.

Pri nas si spemerji predstavljajo vse skupaj precej bolj preprosto. Nekdo nekje “dobi”, oz. kupi bazo naslovnikov (preko raznih nagradnih iger, preko Facebooka, preko anket…) in potem se začne kanonijada spemanja. Kljub temu, da se odjaviš, oz. da jim pošlješ nazaj prijazno elektronsko sporočilo z vprašanjem, od kje njim moj elektronski naslov, se ne zgodi ničesar. Spam še vedno prihaja in nas “razveseljuje”. No, v bistvu nas ne!

  • Kaj je spam oz. nezaželena elektronska pošta?

Besedo spam je kot oznako za nezaželeno elektronsko pošto prvič uporabil Joel Furr leta 1993. Izraz prihaja iz skeča Monty Python’s Flying CircusSPAM.

  • Kako naša zakonodaja tretira spamanje, oz. nezaželeno elektronsko pošto?

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) v točki 45a:

(1) Podjetje lahko uporablja sistem klicev brez posredovanja človeka, faksimile napravo in elektronsko pošto samo z vnaprejšnjim soglasjem posameznega potrošnika, ki mu je sporočilo namenjeno.
(4) Če potrošnik pri kateremkoli stiku, vzpostavljenim s sredstvom za komunikacijo, ki omogoča osebna sporočila, izjavi, da ne želi več prejemati sporočil na takšen način, mu podjetje ne sme več pošiljati nobenih sporočil, ki so namenjena sklenitvi pogodbe za dobavo kateregakoli blaga ali katerekoli storitve.

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-UPB1) v 109. členu:

(1) Uporaba samodejnih klicnih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja (klicni avtomati), faksimilnih naprav ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja je dovoljena samo na podlagi naročnikovega predhodnega soglasja.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko fizična ali pravna oseba, ki od kupca svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, ta naslov uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev, vendar mora kupcu dati možnost, da kadarkoli na brezplačen in enostaven način zavrne takšno uporabo njegovega elektronskega naslova.
(4) Elektronske pošte za potrebe neposrednega trženja s skrito ali prikrito identiteto pošiljatelja, v imenu katerega se sporočilo pošilja, ali brez veljavnega naslova, na katerega lahko prejemnik pošlje zahtevo za prekinitev takega neposrednega trženja, ni dovoljeno pošiljati.

Oz. z drugimi besedami:

Pošiljatelj elektronske pošte z vsiljeno vsebino (oglaševanje izdelkov, promocija…) mora imeti vašo privolitev, da vam lahko pošlje elektronsko pošto. Prejemnik pa mora imeti možnost, da se od te elektronske pošte odjavi v vsakem trenutku na preprost način.

In če ste med tistimi srečneži, ki dnevno dobivate cel kup takšne pošte in se niste nikjer prijavili na “te storitve”, potem imate možnost, da prijavite pošiljatelja nezaželene elektronske pošte.

  • Kako prijavim pošiljatelja nezaželene elektronske pošte (Slovenija) (vir)?

Preden naredimo korak naprej in prijavimo pošiljatelja, se prepričajmo, če nismo res sami krivi za to, da smo prejeli elektronsko pošto? Ali smo sodelovali v kakšni nagradni igri in nismo prebrali drobnega tiska, ali smo se kje registrirali in potrdili pogoje, ali smo mogoče na Facebooku sodelovali v kakšni igri, kjer so od nas dobili privoljenje za pošiljanje elektronskih sporočil? Če ne veste, potem preprosto vprašajte pošiljatelja od kje mu vaš naslov in zahtevajte natančne odgovore!

  1. Če ugotovite, da ste res “srečnež” in ste dobili nezaželeno elektronsko pošto, potem prijavo pošljite na tržni inšpektorat ([email protected]) – v primeru, da gre za spam na zasebni naslov.
  2. Za prijavo spama na službeni elektronski naslov pa lahko pošljete prijavo na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije ([email protected]).
  3. V prijavi, na enega od zgornjih naslovov napišite, da ste prejeli neželeno oglasno sporočilo brez da bi predhodno za to dali soglasje in zraven priložite neželeno elektronsko pošto, kot dokaz.

In sedaj ahko začnete s prijavljanjem pošiljateljev nezaželene elektronske pošte!  Jaz že pošiljam prijave, na srečo imam zelo dobro ločene elektronske naslove, ki jih uporabljam na spletu v raznih obrazcih in tiste, ki niso nikoli javni. In ko prileti na takšen elektronski naslov karkoli kar mi nekaj želi prodajati, bo odletelo v prijavo!

Primerek tujega spama, ki ga na žalost ne morem prijaviti našim organom!