Grafiti – kriminal, ali umetnost?

So grafiti kriminal, ali umetnost? Grafitiranje, oz. pisanje po zidovih je pri nas kriminalno dejanje, ki ga obravnava ZJRM-1. V 13. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru je zapisano: “Kdor piše ali riše po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih, razen na krajih, kjer je to dovoljeno, se kaznuje z globo 50.000 tolarjev.“.

Če gremo nazaj v zgodovino in se spomnimo prvih slik, ki so nastale na stenah jam pred več kot 40000 leti, lahko mirno rečemo, da so bili to zametki današnjega grafitiranja. Grafitiranje ima velik vpliv pri širjenju kritičnega konteksta na ulici in ima precej velik vpliv na mimoidoče. Pisci grafitov z njimi izražjo nestrinjanje z razmerami v katerih živijo, rasno in versko nestrpnost, politično prepričanje, izražjo pripadnost do določenih kultur, športnih klubov, oz. samo prikazujejo svojo umetniško nadarjenost.

Zame osebno je grafitiranje umetnost, kajti pogled na tehnično dovršen grafit je lahko čudovit, vendar na žalost policija nima enakega mnenja, oz. pogleda na te stvari in grafitarje preganja. Vsak od njih ima svoj zaščitni znak, oz. podpis, po katerem ga drugi spoznajo. Seveda govorim o grafitih, ki niso zgolj par črk na spomeniško zaščiteni stavbi, ali pa spomeniku!

Grafiti - kriminal, ali umetnost?
Grafiti – kriminal, ali umetnost?
Grafiti - kriminal, ali umetnost?
Grafiti – kriminal, ali umetnost?
Grafiti - kriminal, ali umetnost?
Grafiti – kriminal, ali umetnost?
Grafiti - kriminal, ali umetnost?
Grafiti – kriminal, ali umetnost?

grafiti-ljubljana-05.jpg

grafiti-ljubljana-04.jpg

grafiti-ljubljana-03.jpg

grafiti-ljubljana-02.jpg

grafiti-ljubljana-01.jpg