V zapisu Olimpijske igre Rio 2016 / Ambush marketing sem pisal o pogojih uporabe olimpijskih simbolov in o tem, da bo marsikdo izkoristil Olimpijske igre za lastno promocijo. Res je. Politična stranka NSi je naredila ravno to – na svojem spletnem mestu, kot tudi na Twitterju in Facebooku uporabljajo zaščitene simbole, tako Olimpijske simbole, kot tudi znak OKS-ZŠZ. Očitno je NSi postala politični sponzor Olimpijskih iger v Riu!! Me zanima, koliko denarja so investirali v to!

Pravice v zvezi z uporabo olimpijskih simbolov, ki jih ima OKS objavljene na svojem spletnem mestu jasno razložijo, kaj se sme in kaj se ne sme. In NSi krši tako pravila in pogoje uporabe znaka OKS, kot tudi znaka Olimpijskih iger:

  • Organizacijski komite olimpijskih iger zagotavlja zaščito lastninske pravice olimpijskega znaka in maskote olimpijskih iger v korist Mednarodnega olimpijskega komiteja v državi prirediteljici in na mednarodnem področju. Tudi ko se olimpijske igre že končajo, lahko samo organizacijski komite olimpijskih iger in nacionalni olimpijski komite države gostiteljice izkoriščata olimpijski znak in maskoto. Enako velja tudi za vse druge oznake, vzorce, značke, plakate, predmete in dokumente, povezane z olimpijskimi igrami in pripravami nanje, med odvijanjem in pred koncem iger, ki pa ne sme presegati konca koledarskega leta, v katerem so bile te olimpijske igre. Ko to obdobje mine, postanejo vse pravice do olimpijskega znaka ali v zvezi z njim, maskoto in drugimi simboli, vzorci ter značkami izključno last Mednarodnega olimpijskega komiteja. Organizacijski komite olimpijskih iger oziroma nacionalni olimpijski komite države, kjer so potekale olimpijske igre, glede na dani primer in v potrebnem obsegu nastopa kot skrbnik in deluje izključno v korist Mednarodnega olimpijskega komiteja.
  • Uporaba znaka nacionalnega olimpijskega komiteja velja samo v državi tega olimpijskega komiteja. Znak nacionalnega olimpijskega komiteja in vsi drugi z olimpizmom povezani simboli, znaki, oznake ali označbe nacionalnega olimpijskega komiteja se ne smejo uporabiti v kakršne koli oglaševalske, komercialne ali dobičkonosne namene brez predhodnega pisnega soglasja nacionalnega olimpijskega komiteja.

Kaj torej kršijo v NSi? V bistvu vse. Uporabljajo uradni logotip Olimpijskih iger. Uporabljajo znak Olimpijskih iger. Uporabljajo fotografijo športnikov. Uporabljajo nacionalni znak. Kršijo vse, kar se kršiti da in tako dokazujejo, da niso niti prebrali osnovnih pogojev uporabe znakov in simbolov Olimpijskih iger.

Ker so v NSi seveda zelo ponosni na naše športnike in se jim takšno izkoriščanje športnikov ne zdi nič spornega! Meni pa se zdi zelo zelo sporno nabiranje političnih točk na račun športnikov! Kaj drugega pač tudi nisem pričakoval od politične stranke!