Srečko Kosovel / slovenski pesnik, kritik in publicist. Kljub temu, da je umrl star 22 let je pustil velik opus svojih del (opus obsega 1132 strani). Srečko Kosovel je bil pesnik Krasa in revolucije (vir) in njegove pesmi so še po vsem času atraktivne in kritične.

Ena je groza, ta groza je: biti
sredi zmešnjave, sredi noči,
segati nekam, bloditi, slutiti:
trud je zaman, ker rešitve sploh ni …

Včasih tako se med ranjene skale
tiho razlije pozlačeni svit
jutranje zarje — ti rad bi šel dalje,
a tipaš, spoznavaš: na tleh si, ubit …

Kakor če zarja nožice si rani,
z moje mladosti je šel pajčolan,
nekdo pod goro zaklical je: Vstani! ─
vstal sem in vriskal veselja pijan,
dokler otipal na srčni sem strani
bol, ki ji leka iščem zaman …