Minister Boris Koprivnikar je v teh dneh podpisal pismo o nameri z Uberjem. Uber je trend v svetu in primer delitvene ekonomije, ki je posegel v svet taksistov. Uber je že prisoten na Hrvaškem, pri nas pa ga še ni, ampak imamo pa Hopin Taxi.

Zadeva bi bila super in oh in sploh, če ne bi minister Boris Koprivnikar podpisal pismo o nameri z izvršno direktorico za komunikacije Betsy Mansiello. Sicer do sedaj nisem vedel, da PRovci podpisujejo takšne namere. Vendar, če je minister že v ZDA je super, da podpiše spet nekaj, kar verjetno niti ne razume povsem. Če bi se tako zagrizeno lotil reševanja problema Airbnbja, bi bilo vse skupaj precej drugače! Ampak Airbnb odisejada se vleče že več kot dve leti!

Sam imam par pomislekov glede Uberja:

  • Uber posega v svet taksistov, ki morajo plačati drage letne pristojbine, da lahko opravljajo svoje delo. Uber to preskoči in omogoči vsakomur, da postane Uber voznik!
  • Uber ne potrebuje licenc za opravljanje svojega posla. V bistvu je to vse skupaj precej podobno delu na črno, vendar minister to podpira.
  • V EU so v določenih krajih prepovedane storitve Uberja, pri nas pa bi pripeljali, par let za svetom to storitev. Je to dejansko dobra odločitev?

In kaj je minister podpisal:

Skupno pismo o nameri med podjetjem Uber in Ministrstvom za javno upravo Republike Slovenije

Podjetje Uber in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije sta vzpostavila dialog, katerega cilj je izkoristiti socialni, okoljski in gospodarski potencial rastočega sodelovalnega in digitalnega gospodarstva. Njuna prizadevanja izhajajo iz skupne vizije Slovenije kot zelene referenčne države v digitalni Evropi.

Njune ugotovitve in zaveze se nahajajo spodaj.

Ugotovitve

Doba sodelovalnega in digitalnega gospodarstva

Čedalje bolj razširjeni poslovni modeli sodelovalnega gospodarstva so skupaj s hitro digitalno preobrazbo naših družb ustvarili potrebo po dialogu o tem, kako najbolje posodobiti pravne okvire na EU, nacionalni in lokalni ravni.

V Evropski agendi za sodelovalno gospodarstvo, objavljeni junija 2016, je Evropska komisija prepoznala izjemen potencial sodelovalnega gospodarstva in spodbudila vse države članice k posodobitvi zakonodaje, s katero bi omogočile razvoj poslovnih modelov sodelovalnega gospodarstva.

Številne evropske države in mesta so že sprejele ali pravkar sprejemajo sodobne pravne okvire za deljene prevoze, ki zagotavljajo varnost, ustvarjajo nove priložnosti za delo in spodbujajo inovacije.

Preobrazba urbane mobilnosti

Podjetje Uber spreminja koncept urbane mobilnosti v več kot 500 mestih po svetu, med drugim tudi v 21 državah članicah EU. Uberjeve storitve bogatijo obstoječe ekosisteme urbane mobilnosti z novo možnostjo prevoza, ki je varna, zanesljiva in cenovno dostopna. Glavni zmagovalci izbire možnosti prevoza in s tem večje konkurence so potrošniki, ki pridobijo s krajšimi čakalnimi časi in kakovostnejšo storitvijo.

Uberjeve storitve učinkovito dopolnjujejo sistem javnega potniškega prevoza in zmanjšujejo potrebo po zasebnem lastništvu avtomobilov, kar je ključno za razvoj zelenih in pametnih mest prihodnosti. Dostopnejši, zanesljivejši in udobnejši prevozi, ki jih prinaša Uberjeva platforma, so posebno dobrodošli v hitro rastočih turističnih destinacijah, kakršna je Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016.

Večja varnost in nove ekonomske priložnosti za vse

Sodelovalno gospodarstvo ima dokazan potencial za ustvarjanje novih priložnosti za delo in generiranje gospodarske rasti. Uberjeva platforma prinaša nov vir zaslužka in večjo fleksibilnost dela za državljane, ki to najbolj potrebujejo. Enostavnost in izkazana zanesljivost Uberjeve platforme spodbujata razvoj mikro podjetništva na vseh ravneh družbe.

Uberjeve storitve prinašajo tudi novo raven varnosti in udobja tako za potnike kot voznike. Varnost se zagotavlja s strogimi varnostnimi zahtevami za voznike in vozila, sledenjem vožnje z uporabo GPS tehnologije, učinkovitim sistemom ocenjevanja voznika in potnika, transparentnimi cenami in varnimi brezgotovinskimi plačili.

Slovenija – zelena referenčna država v digitalni Evropi

Slovenija je v preteklih 25 letih izpeljala uspešno gospodarsko in politično preobrazbo. S svojim geostrateškim položajem v srcu Evrope, visoko usposobljeno delovno silo in sodobno infrastrukturo ima Slovenija priložnost, da postane ena vodilnih v Evropi na področju digitalnega in sodelovalnega gospodarstva.

Ministrstvo za javno upravo usmerja vsa vladna prizadevanja, namenjena uresničevanju nacionalne digitalne agende. Ministrstvo je prav tako zavezano promociji sodelovalnega gospodarstva znotraj vlade in širše v skladu z Evropsko agendo za sodelovalno gospodarstvo.

Zaveze

Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije in podjetje Uber soglašata:

  1. da si bosta skupaj prizadevala za podpis memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in podjetjem Uber v najkrajšem mogočem času, vendar najkasneje do konca leta 2016. Z memorandumom o soglasju bo vzpostavljeno partnerstvo, namenjeno spodbujanju razvoja sodelovalnega in digitalnega gospodarstva, še posebej na področju urbane mobilnosti;
  1. da bosta Ministrstvo za javno upravo in podjetje Uber nadaljevala s konstruktivnim, odprtim in rednim dialogom o tem, kako ustvariti najnaprednejše okolje za razvoj poslovnih modelov sodelovalnega gospodarstva v Evropi
  1. da bo Ministrstvo za javno upravo usmerjalo vladna prizadevanja, katerih cilj je posodobitev nacionalnih predpisov in zmanjšanje administrativnih ovir v skladu z Evropsko agendo za sodelovalno gospodarstvo;
  1. da se bo podjetje Uber aktivno vključilo v projekta Ministrstva za javno upravo “Partnerstvo za spremembe” in “Zelena referenčna država v digitalni Evropi”, znotraj katerih bo delilo primere najboljših pravnih praks na področju digitalnega in sodelovalnega gospodarstva v svetu ter podatke, ki jih podpirajo.

Boris Koprivnikar, Podpredsednik Vlade in Minister za javno upravo, Republika Slovenija

Betsy Masiello, Izvršna direktorica za komunikacije in javne zadeve, UBER