Borut Pahor me je tokrat pozitivno presenetil, saj je predsedniku državnega zbora Milanu Brglezu posredoval predlog, naj državni zbor za zagovornika načela enakosti imenuje Miho Lobnika. Sedaj funkcijo zagovornika načela enakosti opravlja Boštjan Vernik Šetinc. Bistvena funkcija zagovornika načela enakosti je, da preprečuje in odpravlja diskriminacijo v Sloveniji.

Od maja naprej je zagovornik načela enakosti samostojen organ, pred tem pa je bil pod okriljem ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Miha Lobnik se mi zdi kot kandidat to funkcijo idealen, saj je v svojem dosedanjem delovanju dokazal, da je kompetenten, predvsem pa da zelo dobro razume situacijo okoli enakosti v Sloveniji.

Glede na to, da verjetno v javnosti ne ve dosti o tem institutu, je spodaj razlaga, s čim se ukvarja zagovornik načela enakosti. (vir)

Zagovornik ima različne možnosti, da na neformalen način nadzoruje spoštovanje prepovedi diskriminacije, da spodbuja k spoštovanju pravice do enakega obravnavanja ter da nudi nasvete, podporo, pomoč in informacije na tem področju. to podporo nudi vsem, zlasti žrtvam kršitev, lahko pa tudi potencialnim kršiteljem, organom oblasti, podjetjem in drugim, ki bi želeli izboljšati svoje poslovanje ali zgolj želite pridobiti več informacij o tej temi.

Kako vam torej lahko pomaga?

  • POBUDE (PRITOŽBE): obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije. Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice. Na ta način skuša s svojim posredovanjem na neformalen način odpraviti kršitev in pomaga izboljšati prakso v prihodnje. Če problema ni mogoče rešiti na tak način, pa lahko inšpekcijam predlaga pregon prekrška. Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.
  • POMOČ: nudi pomoč pri pravnem varstvu pred diskriminacijo v drugih postopkih, npr. z nasvetom o tem, katere pravne poti imate na voljo in kako jih uporabiti pred drugimi državnimi organi.
  • NASVET: lahko ga zaprosite za mnenje o tem, ali vaše ravnanje je, oziroma bi lahko predstavljalo diskriminacijo ter za nasvet o tem, kako ravnati, da bi se diskriminaciji izognili (npr. pri zaposlovanju in delu, pri ponujanju dobrin in storitev strankam….) in da bi bolj učinkovito zagotavljali spoštovanje pravice do enakega obravnavanja.
  • INFORMACIJE: daje splošne informacije o problemu diskriminacije in stanju na tem področju v Sloveniji.