Fides zaostruje stavko. Del zdravnikov je umaknil soglasja za nadurno delo. Veliko zdravnikov se s tem ne strinja, saj se zavedajo, kaj to pomeni ne samo za paciente, ampak tudi za njihove denarnice. Ob tem se mi zastavlja preprosto vprašanje. Zakaj vlada zdravnikom, ki stavkajo, ne umakne soglasja za delo v drugih privat zdravstvenih ustanovah? Da ne bo pomote. Vem, da lahko to storijo delodajalci, kjer so zdravniki zaposleni, ampak ker gre za javne zavode, nad katerimi “ima roko” država, bi bila to precej lepa simbolna gesta, ko bi pozvali direktorje zdravstvenih ustanov, da prekličejo soglasja za delo v drugih privat ustanovah.

Prav tako bi lahko te privat ustanove začasno prekinile sodelovanje oz. oddajanje prostorov zasebnim najemnikom. Po domače povedano – ne bi več oddajali prostorov in naprav taistim zdravnikom, ki zjutraj delajo v javnem, popoldan pa v privat zdravstvu.

Mogoče bi se ob takšnih potezah vlade Fides začel zavedati, da sam sebi koplje jamo, še posebej ob podatku, da več kot 75 odstotkov anketiranih v raziskavi Mediane ne podpira zdravniške stavke.

Glede na to, da gre pri vsem tem zgolj za požrešnost določenega dela zdravniškega ceha, ki skoči v zrak, ko ni na ablasti Janez, in da pri tem ne gre za enakomerno razdelitev plač, ampak gre predvsem za tiste, ki imajo že tako visoke plače, je jasno, da so to pravi “kruhoborci”.

Taisti zdravniki očitno pozabljajo, da velik del opravijo medicinske sestre in ostalo osebje, ki pa ne stavka, kljub temu da so njihove plače precej, precej nižje. Da nimajo bonitet, kot jih imajo zdravniki, in da ne opravljajo dela popoldan pri zasebnikih ali pa ne dobijo 180 ur mesečno plačane “pripravljenosti”.

Pri stavki Fidesa gre za načrtno razgradnjo javnega zdravstva. Upam, da je to postalo sedaj vsem jasno. In škoda, ker interesi posameznikov mečejo slabo luč na vse zdravnike. Zaradi lastnih interesov posameznikov so sedaj na tnalu javnosti vsi zdravniki, čeprav jih je večina zdravnikov z velikim Z.