goto 1982

1 post

Crowdfunding za GOTO 1982

Beseda crowdfunding se bo v prihodnosti precej uporabljala, saj ne bo denarja za projekte, ki niso namenjeni izključno…