namen

2 delovnih mest

Človeka spoznaš z namenom

Ljudje pridejo v naša življenja, gredo z nami del poti in oddidejo. Vsako takšno srečanje ima svoj namen…