Bili smo se mladi, in bili smo se v SFRJ, ko smo vsako leto praznovali 25. maj, dan, ki ga je CK SKOJ dolocil za dan, ko se proslavlja rojstni dan Josipa Broza Tita in se bo imenoval Dan mladosti. Na ta dan so potekale razne sportne prireditve, proslave v solah, kjer se je prepevalo in recitiralo. Celotna manifestacija pa je dozivela vrhunec s Titovo stafeto oz. Stafeto mladosti . Vsako leto so samo najboljsi lahko nosili stafeto in to je bila velika cast in ponos in v 43 letih, kar je potekala stafeta, jo je nosil skoraj vsak tretji drzavljan SFRJ. Vsako leto je stafeta startala iz drugega mesta in druge republike, prvic iz Kumrovca. Zadnja stafeta je startala leta 1987 iz Ljubljane. Vendar je s to stafeto povezana afera , kajti stafeta in plakati, ki so jih je naredili v ateljeju Novi kolektivizem so bili prevec podobni plakatom iz nacisticne Nemcije.