had blog roni kordis had blog roni kordis

Ministri v Zasavju

Pa so prisli, ko so obiskali ze vse ostale regije, tudi v Zasavje. Niso jih pricakali pionircki z zastavicami v rokah, tako kot so pricakali Tita, niti jih niso ljudje ploskali ob prihodu. Vse je bilo hermeticno. In policistov se je trlo ob cesti. Ce so oni ljudska ablast, oz. oblast, ki jo je izvolilo ljudstvo, cesa se bojijo, da jih morajo povsod paziti in braniti.
In med svojimi govori so zaceli obljubljati. Zasavci bomo dobili avtocesto, sicer se ne ve se kdaj, ampak nekoc jo bomo! TET bo lahko nabavil plinsko parne agregate, sedaj mora samo se najti investitorja, ki bo to financiral. Poudaril je, da se je v Zasavje vlagalo najvec sredstev, pa vendar smo se vedno povsem na koncu med vsemi regijami v Sloveniji. Najboljsa je pa njegova izjava: “Da v prihodnost ni potrebno gledati s pesimizmom!” Kar jaz razumem tako, da ni razloga za optimizem! Prav tako naj bi se zacela ekoloska sanacija najvecjega onesnazevalca Zasavja-Lafarge Cementa. Vlagalo naj bi se tudi v preventivo pred plazovi, ki so zelo pogosti v Zasavju, odpravljanje posledic pa je dolgotrajno in pocasno.

“psi laju, karavana ide dalje”