Objavljeno 28. 9.2004 / Po podatkih Verisign-a (družba, ki ima ekskluzivno pravico do trženja domen .com in .net, prav tako pa ponujajo overiteljstvo javnih ključev, ki se uporabljajo v spletnih transakcijah), je Slovenija na četrtem mestu med držvami z največjim deležem tveganih spletnih transakcij na svetu. Ta podatek nas je uvrstil za držve kot so Kamerun, Nigerija in Indonezija. Po njihovih podatkih naj bi bilo v Sloveniji kar 92 odstotkov vseh spletnih transakcij goljufivih. Ne dolgo tega pa je Janez Janša dejal, da bodo v njegovi stranki, se pravi v SDS, in v Koaliciji Slovenija spet začeli komunicirati s pismi in golobi. Zakaj? Ker ne zaupa mobilnim operaterjem.

Ker je postopek prisluškovanja in prestrezanja pogovorov in SMS-ov določen s pravili, ki jih določa zakon, sem se pozanimal, kako je s tem pri tretjem operaterju mobilne telefonije Vegi, kjer mi je podatke posredoval Denis Oštir, odgovoren za stike z javnostmi.

Glede na to, da se zadnje čase veliko govori o samem prisluškovanju, me zanima, če je res mogoče prisluškovati pogovorom preko GSM omrežja. Če je možno, kdo lahko to odredi, in kako se preprečujejo zlorabe pri samem operaterju?
“V skladu s 107. členom ZEK-a (Zakon o elektronskih komunikacijah) moramo operaterji omogočati zakonito prestrezanje elektronskih komunikacij, ki potekajo v našem omrežju. V skladu s to zakonsko določbo smo v Vegi na lastne stroške (tako predvideva zakon) kupili opremo, ki uradnim organom omogoča prestrezanje komunikacij. Sistem je zaradi varnosti sestavljen iz dveh delov: v našem podjetju imamo polovico opreme, ki je priključena na našo telefonsko centralo in prestrezanje zgolj omogoča, medtem ko se drugi del opreme (del ki prestrezanje dejansko opravlja) nahaja pri uradnem organu. Zakonito prestrezanje lahko odredi zgolj pristojen organ (sodišče). Operaterji smo v skladu z ZEKom dolžni za čas, odrejen v odredbi, za odrejeno telefonsko številko dolžni zagotoviti bodisi zakonito prestrezanje komunikacij ali posredovati ostale, v odredbi zapisane podatke. Zakonito prestrezanje je tako mogoče zgolj za odrejen čas na odrejeni številki. Pri nas za zagotavljanje varnosti uporabnikov posebej skrbimo, zato ima dostop do opreme (in prostorov v katerih se oprema nahaja) le omejeno število ljudi, za katere je varnostno preverjanje opravila tudi policija. Poleg tega zakonito prestrezanje omogočamo zgolj na podlagi odredbe sodišča.

Če nam je bil telefon ukraden, ali ga je mogoče izslediti preko IMEI-ja (številka, ki jo določi proizvajalec vsakemu telefonu in je unikatna)? Kakšen je postopek?

“Da. V primeru, da prejmemo takšno zahtevo pristojnega organa, najprej preverimo, če je bil mobilnik s specifično IMEI številko sploh uporabljen v našem omrežju. V primeru, da odredba organa od nas zahteva tudi druge podatke (lokacija, gibanje, številka uporabnika, ki je ukraden mobilnik uporabljal) jim le te podatke posredujemo.

Kaj pa pozicioniranje preko GSM telefona? Kako natančno se lahko določi pozicija telefona in kdaj se lahko to pozicioniranje uporabi?

“Natančnost je odvisna predvsem od lokacije. V primeru, da se uporabnik nahaja v strnjenih naseljih je mogoče njegovo lokacijo določiti do nekaj deset (sto) metrov natančno, medtem ko je izven naselij natančnost nekaj sto (tisoč) metrov. V primeru, da lokacijo uporabnika od nas z veljavno odredbo zahteva pristojen organ, smo jo dolžni posredovati.

Nas, potrošnike, pred nadzorovanjem branijo zakoni in določena pravila, ki jih imajo operaterji sami, tako da je strah pred velikim bratom, ki nas nadzoruje, odveč. Vendar pa se moramo zavedati, da smo z novejšimi tehnikami in novejšimi orodji, ki nam pomagajo pri delu in nam ga olajšujejo, vse bolj izpostavljeni vsem dugim možnim načinom nadzora.