V casu turisticne sezone, Voljatel in obcina Postojna omogocata prebivalcem in obiskovalcem Postojne brezplacen dostop do interneta. Poleg brezzicnega dostopa do interneta, bodo ponudili tudi dostopne tocke HotSpot-Po, kjer bodo na voljo tudi racunalniki. Prav tako pa se Voljatel zavzema za postavitev javnih tock v slovenskih mestih, kjer bodo uporabniki imeli moznost brezplacnega dostopa do interneta in IP-telefonije.
Zelo dobra poteza Voljatela in obcine Postojna. Upam, da sledi val obcin, ki bodo posnemale to potezo in bo brezplacen internet stvarnost, ne pa samo ideja, ki se ne bo nikoli uresnicila.