Končno smo dočakali “famozne reforme”, ki bodo spremenile Slovenijo v oazo, kjer se cedita med in mleko in kjer povprečni ljudje živimo dobro in življenja vredno življenje. Glede na to, da so odpravili večino olajšav, ki so pomagale dobiti nazaj kakšen preveč plačan tolar med letom, sedaj te možnosti ne bo več. Predvsem zato, da bo imel DURS (o katerem sem pisal že danes) manj dela in da bomo imeli tudi mi, davkoplačevalci, manj dela z izpolnjevanjem teh papirjev.
In kaj mi je najbolj padlo v oči pri teh “famoznih spremembah”. Trije davčni razredi, kamor se uvrstimo glede na dohodke, ki jih imamo in znižnje lestvice za odmero dohodnine. Vendar v oči bode podatek, da se je lestvica največ znižla za tiste, ki imajo največje dohodke in bodo tako plačevali manj držvi in sicer iz 50% na 41%. Ko iščem podatke na spletnih straneh DURS-a, najdem podatke za: Stopnje dohodnine in davčne olajšave za leto 2005 in Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2006, nikjer pa še ni podatkov o novih lestvicah. Seveda je opozicija opozorila, da se bodo s tem samo še povečale razlike med sloji ljudi v Sloveniji.
Zanimiv pa je bil dodatek Ivana Simiča v današnjem Dnevniku, ko je izjavil, da bo “famozni davek na nepremičnine” približno enak sedanjemu nadomestilu za stavbno zemljišče. To je pa precej zanimiv podatek in daleč od tistega, kar sem pričakoval, da bo prinesel ta davek. Sicer pa počakajmo uradne informacije, pa se bomo potem veselili, ali pa tudi ne.
Mi je pa v oči padla spletna stran podjetja SIMIČ & PARTNERJI in me zanima, če kdo ve, ali je to podjetje last generalnega direktorja DURS-a Ivana Simiča?