Grafitiranje, oz. pisanje po zidovih je pri nas kriminalno dejanje, ki ga obravnava ZJRM-1 in ki ima v 13. členu zapisano: “Kdor piše ali riše po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih, razen na krajih, kjer je to dovoljeno, se kaznuje z globo 50.000 tolarjev.“.
Če gremo nazaj v zgodovino in se spomnimo prvih slik, ki so nastale na stenah jam pred več kot 40000 leti, lahko mirno rečemo, da so bili to zametki današnjega grafitiranja.
Grafitiranje ima velik vpliv pri širjenju kritičnega konteksta na ulici in ima precej velik vpliv na mimoidoče.
Pisci grafitov z njimi izražjo nestrinjanje z razmerami v katerih živijo, rasno in versko nestrpnost, politično prepričanje, izražjo pripadnost do določenih kultur, športnih klubov, oz. samo prikazujejo svojo umetniško nadarjenost.
In definitivno je grafitiranje umetnost, kajti pogled na tehnično dovršen grafit je lahko čudovit, vendar na žlost naša Policija nima istega mnenja, oz. pogleda na te stvari in grafitarje preganja. Vsak od njih ima svoj zaščitni znak, oz. podpis, po katerem ga drugi spoznajo. V zadnjem času pa se kriminalisti pojavljajo tudi na forumih, kjer poskušajo dobiti informacije, kje naj bi se zgodila naslednja “grafit akcija”. Ampak verjetno je precej podobna situacija, kot je bila včasih s kriminalisti, ki so iskali drogo in so bili prepoznavni, da so kriminalisti, že na kilometer.
Zakaj sploh pišem o grafitih? Ker NGSLS poziva k lepljenju “čudnih” plakatov na javnih mestih. In vendar se mi zdi to dejanje podobno grafitom.
Zanima me, če so nadobudneže iz NGSLS že obiskali kriminalisti in jih oglobili?

blank blank blankblank