AJPES, oz. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja sledeče storitve:
Zbiranje, obdeluje, objavlja in posreduje podatke iz letnih poročil poslovnih subjektov
Izvaja različna statistična raziskovanja, določena v letnih in srednjeročnih programih
Vodi različne registre in evidence podatkov
Izdeluje in posreduje informacije o boniteti finančnega poslovanja posameznih poslovnih subjektov
Opravlja večstransko pobotanje obveznosti in terjatev med poslovnimi subjekti

In zakaj jaz pišem vse to?

Preprosto. Iz zgornjih podatkov se da razbrati, da je AJPES tehnološko napredna agencija, ki v Sloveniji obvladuje določene stvari in katere člane in direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.

In ker je had tudi s.p., sem včeraj prejel AJPES-ovo pošto z zelo zanimivo vsebino. Ok, da je potrebno predložiti letno poročilo za javno statistiko in to seveda plačati, mi je povsem jasno.
Ni pa mi bilo jasno kar sem prebral v naslednjem odstavku:
Ne glede na vpeljavo evra je treba zneske v obrazcih računovodskih izkazov navesti v tolarski valuti

Ok, ta del bi še nekako razumel, kajti lansko leto smo imeli v Sloveniji še drugo valuto, kot jo imamo sedaj. Ampak sedaj pride zanimiv del, ki pa ga ne razumem!

Zaradi številnih sprememb AJPES ne more zagotoviti računalniškega prenosa podatkov iz računovodskih izkazov za leto 2005 v računovodske izkaze za leto 2006, zato morate podatke za leto 2005 vpisati sami.

Delno razumem, da se je spremenilo veliko stvari v tem času, tudi razumem, da ni veliko dela, da prepišeš podatke, vendar od agencije, kot je AJPES, tega vseeno ne bi pričakoval. Je res tako težko spremeniti programsko opremo in jo prilagoditi razmeram? Ali pa je veliko lažje, če naložiš dodatno delo poslovnim subjektom, ki seveda storitve AJPES-a plačujemo?!