had blog roni kordis had blog roni kordis

Volilni molk

Kaj pomeni volilni molk? Medtem ko na Googlu iščem informacije o volilnem molku, najdem med odgovori tudi moj lanskoletni post Volilni molk na blogih.
Sedaj je leto okrog in vsi se že zavedamo, da je blog medij, med drugim je bil tudi precej močno orodje predsedniških kandidatov, ki ima lahko precejšnjo moč.
2. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) pravi takole:
(1) Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja.
10. člen
(2) V času volilnega molka je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate.

33. člen
(1) Z globo od 700 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator volilne kampanje, ki:
– plakatira v času volilnega molka (drugi odstavek 10. člena);

32. člen
(1) Z globo od 800 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek organizator volilne kampanje, ki ne konča volilne kampanje 24 ur pred dnem glasovanja (2. člen).
(2) Z globo od 150 do 300 eurov se kaznuje odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 120 do 200 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Priznam, da sem iskal podatke, ki so zagroženi ostalim medije, ki bi eventuelno kršili volilni molk, pa jih na žlost nisem našel! Če kdo najde zakon, se priporočam!

Jutri bo šlo na volišča 1.696.473 volilnih upravičencev, na več kot 3000 voliščih. Da o tistih praznih glasovnicah, ki so bile poslane v tujino, niti ne razmišljam :evil:

  1. Precej poceni so te kazni, če pomisliš koliko denarja je šlo v same kampanje ;)

  2. @ Ja, Had se strinjam, da so blogi (postali) medij…

    link

    Ti javim glede relevantne zakonske določbe v povezavi z mediji…

Komentarji so zaprti.