To nam sporoča bloger Dimitrij Rupel, v prostem času tudi zunanji minister Slovenije! (vir)
Glede na to, da imamo pravico do obveščenosti, da je Hrvaška naša soseda, da imamo malo uvoza iz Hrvaške in veliko več izvoza vanjo, bi bilo mogoče v redu, da bi bila domača javnost o takšnih stvareh obveščena!
Ali pa je to povsem nepotrebno, ker sedaj itak Slovenija predseduje EU!

bilateralni ekonomski odnosi s Hrvaško

leto izvoz (v mio EUR) uvoz (v mio EUR) saldo (v mio EUR)
2003 1.007,50 444,55 562,95
2004 1.166,67 514,178 652,491
2005 1.304,18 608,846 695,329
2006 1.464,17 735,676 728,496
2007 1.065,150* 541,947* 523,203*

Vir: Urad RS za statistiko (vir)
OPOMBE(2007): * Podatki za obdobje januar-avgust 2007

Sitno broji, kolko još?