V času rimske dobe je bil križ znamenje mučenja, smrti in javne sramote. Danes pa je križ simbol, ki je nekaj povsem običajnega. Križ je prisoten na javnih mestih, zastavah, pokopališčih,…