Še pomnite tovariši? Obrazi Ljubljane 7 Še pomnite tovariši? Obrazi Ljubljane 7

27. april – dan upora proti okupatorju

Dan upora proti okupatorju se je pred leti imenoval Dan osvobodilne fronte – OF. Praznik sega v leto 1941, ko so se v Rožni dolini, v hiši Josipa Vidmarja zbrali Aleš Bebler, Boris Ziherl, Boris Kidrič, France Šturm, Ferdo Kozak, Josip Rus in Tone Fajfar in določili smernice za organiziran oborožen odpor proti okupatorju.

Temeljne točke OF (vir)

1. Proti okupatorjem je treba vršiti neizprosno oboroženo akcijo.
2. Ta akcija predstavlja izhodišče za osvoboditev in združitev vseh Slovencev.
3. Stoječ na stališču naravne in usodne skupnosti jugoslovanskih narodov OF ne priznava razkosanja Jugoslavije in deluje z vsemi silami za slogo in enotnost njenih narodov. Hkrati stremi k povezanosti slovanskih narodov pod vodstvom velikega ruskega naroda na temelju pravice slehernega naroda do samoodločbe.
4. Z osvobodilno akcijo in aktivizacijo slovenskih množic preoblikuje OF slovenski narodni značaj. Slovenske ljudske množice, ki se borijo za svoje narodne in človeške pravice, ustvarjajo nov lik aktivnega slovenstva.
5. Vse skupine, ki sodelujejo v OF, so se obvezale, da bodo lojalne v medsebojnih odnosih.
6. Po narodni osvoboditvi prevzame na slovenskem ozemlju oblast OF slovenskega naroda kot celota.
7. Po narodni osvoboditvi uvede OF dosledno ljudsko demokracijo. Vsa vprašanja, ki presegajo okvir narodne osvoboditve, se bodo reševala na dosleden ljudski demokratični način
8. V skladu s slovesnimi izjavami Churchilla, Roosevelta in Stalina bo po svoji narodni osvoboditvi o notranji ureditvi Združene Slovenije in o svojih zunanjih odnosih odločil slovenski narod sam. OF bo to elementarno pravico slovenskega naroda uveljavila in branila z vsemi sredstvi.
9. Narodna vojska na slovenskem ozemlju raste iz Slovenskih narodno-osvobodilnih partizanskih čet in Narodne zaščite, kamor se pozivajo vsi zavedni Slovenci.

Gesla OF

1. Pravica slovenskega naroda do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve in združitve z drugimi narodi.
2. Osvoboditev in združitev razkosanega slovenskega naroda, vključno s koroškimi in primorskimi Slovenci.
3. Sloga in enotnost zasužnjenih narodov Jugoslavije in vsega Balkana v njihovem boju za osvoboditev.
4. SZ je vodilna sila in glavna opora v osvobodilnem boju slovenskega naroda in vseh zatiranih narodov, je vzor enakopravnega sožitja med narodi.
5. Osvoboditev je možna samo na ruševinah imperializma.
6. Brez boja proti lastni izdajalski kapitalistični gospodi se zatirani narod ne more osvoboditi. Bratstvo in mir med narodi morata biti rezultat protiimperialističnega boja, ki bo porušil imperializem.

Slovenci kremeniti, le stopimo v korak,
da osvobodimo svoj domači prag!
Čez gore, polja, po svetu naj doni:
Slovenija junaška, svobodna bodeš ti!

Mladen’či, mladenke, vi, starci in žene,
za svobodo našo, vsi naj se bore!
Čez gore, polja, po svetu naj doni:
Slovenija junaška, svobodna bodeš ti!

Svoboda res je zlata, svoboda nam je vse,
zanjo, če bo treba, vsakdo naj umre!
Čez gore, polja, po svetu naj doni:
Slovenija junaška, svobodna bodeš ti!

Sovrage vse zatrimo, očistimo zemljo,
da si izgradimo Sloven’jo združeno!
Čez gore, polja, po svetu naj doni:
Slovenija junaška, svobodna bodeš ti!

Pa so se res naši predhodniki borili za to, kar imamo sedaj?

  1. Pa so se res naši predhodniki borili za to, kar imamo sedaj?

    V bistvu ja… samo da se pomoje v grobu obračajo, ko vidijo, da so se nekoč najboljši učenci povampirili :)

    Nč, mogoče bo pa spet treba v hosto…

    S.F.S.N!

  2. OMG nisem vedla, da so Kozaki bli TOK aktivni v teh scenah. Vsak dan neki novga, sicer bi mogla to vedt, ampak ok.

Komentarji so zaprti.