To, kar je izjavil Brane Kuzmič danes v TV klubu, si je vredno zapomniti.
Kazen za telefoniranje med vožnjo je prenizka, namreč od srede naprej bo ta kazen 120€, v primerjavi s kaznimi za preveliko hitrost, katere bodo od 400€ – 1000€, je ta kazen veliko premajhna. Telefoniranje med vožnjo je enako nevarno kot prevelika hitrost.
Druga izjava, ki pa je bila še veliko boljša, pa je izjava, da bodo rezultati hrapavljenja predorov že čez par mesecev izničeni in da bodo razmere v predorih enake, kot so bile pred hrapavljenjem!
Obe izjavi sta mi zanimivi, ker sta enaki mojemu razmišljanju o teh dveh problemih!