Google timeline je zanimiv:
1995 – na Stanfordu se spoznata 24 letni Larry Page in 23 letni Sergey Brin
1996 – oba sodelujeta na projektu iskalnika BackRub
1997 – odločita se, da BackRub potrebuje novo ime – Google – izpeljanka iz besede googol – 1 googol = 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1998 – soustanovitelj Sun-a Andy Bechtolsheim napiše ček za 100.000$ na ime Google Inc. Ustanovi se firma Google Technology Inc.. Craig Silverstein je prvi zaposlen v firmi.
1999 – Sequoia Capital vloži v projekt 25mio $. “Googlers” so ljudje, ki uporabljajo Google.

Vse ostalo je del zgodovine, ki smo ji bili lahko priča. Sam se spomnim prvega stika z Google iskalnikom, ki se mi je zdel drugačen. Pred tem sem uporabljal Webcralerja, Yahoo, Lycoos, MatKurjo, kjer sem lahko iskal po kategorijah. Google pa je ta del obrnil na glavo in ponudil samo eno vnosno polje in gumbek. In s tem naredil revolucijo, ki traja in traja in ki nas vsak mesec na novo razveseljuje s svojimi novostmi.


Project 10 to the 100th is a call for ideas to change the world by helping as many people as possible.
Kako lahko sodeluješ?
Kategorije: Community, Opportunity, Energy, Environment, Health, Education, Shelter
Kriteriji: Reach, Depth, Attainability, Efficiency, Longevity