Kaj je spam oz. nezaželena elektronska pošta?
Besedo spam je kot oznako za nezaželeno elektronsko pošto prvič uporabil Joel Furr leta 1993. Izraz prihaja iz skeča Monty Python’s Flying CircusSPAM.

V naši zakonodaji nezaželeno elektronsko pošto obravnava Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) v točki 45a:

(1) Podjetje lahko uporablja sistem klicev brez posredovanja človeka, faksimile napravo in elektronsko pošto samo z vnaprejšnjim soglasjem posameznega potrošnika, ki mu je sporočilo namenjeno.
(4) Če potrošnik pri kateremkoli stiku, vzpostavljenim s sredstvom za komunikacijo, ki omogoča osebna sporočila, izjavi, da ne želi več prejemati sporočil na takšen način, mu podjetje ne sme več pošiljati nobenih sporočil, ki so namenjena sklenitvi pogodbe za dobavo kateregakoli blaga ali katerekoli storitve.

In Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-UPB1) v 109. členu:

(1) Uporaba samodejnih klicnih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja (klicni avtomati), faksimilnih naprav ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja je dovoljena samo na podlagi naročnikovega predhodnega soglasja.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko fizična ali pravna oseba, ki od kupca svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, ta naslov uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev, vendar mora kupcu dati možnost, da kadarkoli na brezplačen in enostaven način zavrne takšno uporabo njegovega elektronskega naslova.
(4) Elektronske pošte za potrebe neposrednega trženja s skrito ali prikrito identiteto pošiljatelja, v imenu katerega se sporočilo pošilja, ali brez veljavnega naslova, na katerega lahko prejemnik pošlje zahtevo za prekinitev takega neposrednega trženja, ni dovoljeno pošiljati.

Oz. z drugimi besedami:

Pošiljatelj elektronske pošte z vsiljeno vsebino (oglaševanje izdelkov, promocija…) mora imeti vašo privolitev, da vam lahko pošlje elektronsko pošto. Prejemnik pa mora imeti možnost, da se od te elektronske pošte odjavi v vsakem trenutku na preprost način.

Tukaj so konkretni podatki, kam poslati prijavo – http://www.varninainternetu.si/article/kam-prijaviti-domace-nezelene-oglase/


V zadnjem času tudi sam prejemam vse več takšne in drugačne nezaželene pošte. Viagra, Cialis, raznorazne loterije in podobne zadeve so postale vsakdanjik.
Ker je pošiljatelj ponavadi neznana oseba, oz. njegov elektronski naslov gostuje pri zastonjskih ponudnikih je odkrivanje in prijava takšnega kršitelja precej težka. SpamCop.net ponuja eno izmed možnosti.

Drugače pa je s slovenskimi firmami ki pošiljajo svoje ponudbe na mailing liste, ki so jih bodisi kupili, oz. si pridobili na internetu. Če vas zasipajo razni ponudniki poceni stvari in ste prepričani, da jim niste sami posredovali svojega elektronskega naslova, potem je rešitev zgornji obrazec, ki ga izpolnete in pošljete na naslov, ki je v obrazcu.

Prav tako pa obstaja spam na blogih, kjer se v komentarjih pojavljajo reklamni komentarji. Za to pa pri meni zelo učinkovito skrbi Akismet, ki je do sedaj uspešno zadržl že 164,941 komentarjev.

V upanju na bolj “čist elektronski prostor” v Sloveniji, se tudi sam pridružujem mnogim, ki so to že storili. Prve prijave so oddane!