Sindikalisti zadnje čase na razmere v Sloveniji opozarjajo z demonstracijami. Vendar je na teh “zborih” bolj malo udeležencev. Zato se velikokrat sliši, da se pridejo vodje sindikatov samo pokazati javnosti in se pofotografirati.

Za primer: demonstracij leta 2007 se je v Ljubljani udeležilo okoli 70.000 ljudi.

In sedaj k bolj zanimivemu delu. Zakaj se splača ustanoviti sindikat? V Italiji je že zelo dolgo znano, kdo ima v rokah sindikate in koliko denarja se s tem steče v njihove žepe.

Pri nas pa verjetno za tem malce zaostajamo. Vendar ko berem statute sindikatov, kaj hitro ugotovim, da je letna članarina od 0.4% do 1% BOD (bruto osebnega dohodka).
Januarja 2009 je bil BOD 1.416,40€. Natančnih številk o številu včlanjenih v sindikate nisem našel (če ima kdo te podatke, na dan z njimi!), razen za Sindikat kovinske in elektro industrije (SKEI) je številka 40.000 članov. V statutu imajo napisano da za članarino pobirajo 1,0% od BOD. Ta denar se kasneje deli: 40% se nakaže sindikalni podružnici, 60% se odvede na zbirni račun SKEI Slovenije.
Presenetil me je tale del v statutu:

Plačevanje članarine za člane, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, za člane, ki prejemajo denarna nadomestila od zavoda za zdravstveno zavarovanje oz. Ministrstva za delo ali pokojnine, se uredi s posebno pogodbo z izplačevalci nadomestil.

V idealnih razmerah, kjer bi bil BOD članov Skei 1.416,40€, bi to pomenilo da dobijo 566.400€ mesečno!?!


Bil sem prepričan, da se članarina plača enkrat letno, vendar me njihov 13. člen opozarja, da sem napačno mislil:

Član sindikata je dolžn plačevati članarino vsak mesec od osnove, določene v 10. členu tega pravilnika.

Vendar 10. člen ne govori o osnovi članarine (bi bilo mogoče smiselno to popraviti!).
Torej dobi sindikat SKEI, če prav razumem vse skupaj, letno 6mio€ od članarin??

Sicer vem, da se ta denar porabi v mnogo različnih namenov, ampak predvidevam da najboljše živijo konkretno tisti, ki so v vodstvu sindikata in ki prisostvujejo raznim pogajanjem in se v senci žrometov (beri flešev) nastavljajo fotografom!