Kljub temu, da se je ljudstvo odločilo ZA arbitražni sporazum na legitimnem referendumu, pri stranki SDS ne morejo iz svoje kože in nadaljujejo s provokacijami in hujskanjem. Po vseh izjavah, ki smo jih slišali od “poraženih” desničarjev, so šli le ti še korak dalje!

Na svoji spletni strani so slovensko zastavo ovili s črnim trakom!

sds


26. člen Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi pravi:
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če uporablja grb, zastavo ali slovensko narodno zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju z ustavo Republike Slovenije oziroma s tem zakonom (2. in 3. člen);

2. in 3. člen pa pravita:
2. člen
Grb, zastava in himna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: grb, zastava in himna) označujejo pripadnost Republiki Sloveniji.
Grb, zastava in himna se smejo uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni v ustavi Republike Slovenije in v tem zakonu ter na način, ki je določen s tem zakonom.

3. člen
Slovenska narodna zastava označuje pripadnost slovenskemu narodu.
Slovenska narodna zastava je belo-modro-rdeča zastava. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave se vrste po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave.
Slovenska narodna zastava se sme uporabljati le v obliki, ki je določena v ustavi Republike Slovenije ter na način, ki je določen s tem zakonom.

Verjetno bo kakšen pravnik povedal ali se motim ali pa SDS res krši zakon in skruni našo zastavo? Ali pa je njim dovoljeno vse?!