Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je sodni register dne 1. 7. 2011 vpisal pripojitev družbe Mobitel, telekomunikacijske storitve, d.d., k družbi Telekom Slovenije, d.d.

Od danes naprej ima Telekom Slovenije novo grafično podobo in spremenjeno spletno mesto na naslovu http://www.telekom.si/.

Vam je všeč?