Predjamski grad leži malce več kot deset kilometrov oddaljen od Postojnske jame in je lahko odlična nedeljska destinacija. Cene vstopnic so precej nižje od tistih za v Postojnsko jamo, prav tako pa je tudi precej manj ljudi. Predjamski grad svetujem sploh v primeru, ko imate kakšnega mladega nadebudneža, ki mu bodo detajli iz življenja na gradu pred mnogo stoletji še posebej všeč.

Oz. če se spomnim prvega obiska Gradu Predjama v osnovni šoli, sem si s pomočjo domišljije povsem natančno predstavljal kako je potekalo življenje in kako so se v gradu, ki je zgrajen tudi v skali, borili proti napadalcem!

Za zgodovino gradu poskrbi Wikipedija, saj so to podatki, ki jih ne vem na pamet in ko jih potrebujem, jih poiščem.

Vir Wikipedia:

Grad je bil prvič omenjen leta 1274, ko so prvotni gotsko oblikovani grad Luegg sezidali oglejski patriarhi. Pod naravnim skalnim obokom visoko v steni so v velikanski duplini zgradili težko dostopen grad, ki ga je kasneje dozidala in preoblikovala družina Luegg, imenovana tudi vitezi Predjamski. Luegerji, kot so jih tudi imenovali, so bili deželnoknežnji fevdniki in vitezi Predjamski. Erazem Jamski se je kasneje pridružil kralju Matiji Korvinu, zaradi česar je tedanji avstrijski cesar ukazal tržaškemu glavarju baronu Gašperju Ravbarju, naj roparskega viteza Erazma pokori. Po dolgotrajnem obleganju predjamskega gradu so Erazma leta 1484 s pomočjo zvijače ubili, grad pa je padel pod upravo plemenitih Oberburgov in Purgstallov.