Komisija za preprečevanje korupcije je danes predstavila spletno orodje Supervizorhttp://supervizor.kpk-rs.si/, kjer so zbrani vsi podatki o poslovanju podjetij z državo.
Na spletnem mestu Komisije so zapisali:

Pričujoča spletna storitev splošni javnosti, medijem, stroki in državnim organom omogoča vpogled v izdatke javnih institucij, ki se nanašajo na blago in storitve.

In zadeva je definitivno zanima, saj se sedaj končno, na transparenten način, vidi kdo dobro živi na račun države, kot tudi koliko denarja se namenja kateremu od podjetij, ko je na oblasti ena, ali druga opcija. Delo se je kot prvi naš medij razpisalo o tem:
Supervizor: država SCT od leta 2003 namenila skoraj pol milijarde evrov (vir)

Sedaj bodo sledili tudi drugi mediji! In verjetno je bil res že čas, da davkoplačevalci dobimo enostaven vpogled v dogajanje države, oz. kdo si masti brke na naš račun. In zanimivo je videti, da je had, poslovno svetovanje v letu 2005 dobil od AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 10,02€! Preveč plačano očitno in so vrnili znesek!