Za vse, ki smo se rodili v nekih drugačnih časih in ki se jih še spominjamo (in jih naša kolektivna zavest ni vrgla na stran tir zgodovine) je danes dan naše ex republike. Dan, ki se ga sam spominjam po proslavah v šoli, ko sem moral deklamirati pesmice in dan, ko sem bil sprejet med pionirje. In še malce zgodovine:

29. november19432. zasedanje AVNOJ-a v Jajcu in , ko smo praznovali Dan republike
29. november1945 – skupščina razglasi republiko in spremeni ime države v Federativna ljudska republika Jugoslavija, kasneje, 7. aprila 1963 se preimenuje v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.

Verjetno se spomnite spodnjih besed, ki smo jih izrekli, ko smo postali pionirčki:

Danes ko postajam pionir dajem častno pionirsko besedo da se bom pridno učil in delal da bom spoštoval starše in starejše ljudi da bom ljubil svojo domovino in vse njene bratske narode