Se zgodi. Današnje sporočilo za javnost Banke Slovenije – Sporočilo za javnost z dne 17.05.2013 na temo odvzema dovoljenja za Diners Club SLO (vir), je edno izmed tistih, ko najprej dvakrat preveriš ali je prvi april ali pa se je zgodila zgolj napaka. Ampak ko prebereš vse skupaj in ti postane jasno, da se bodo takšne stvari začele pri nas dogajati – potem si samo zaželiš, da bi tudi obveznosti, ki jih imaš do Dinersa izginile. No, na žalost se to ne bo zgodilo! Vse stroške boste morali poplačati, vendar Diners kartice ne boste mogli več uporabljati! Prav tako ne bo več uporabe loungea na letališčih, ki je bil za uporabnike Diners kartic zastonjski! Da o črnih Diners karticah niti ne govorim..

Svet Banke Slovenije je na 487. seji dne 14. 5. 2013 sprejel odločbo, s katero je družbi Diners Club SLO, finančno svetovanje, d. o. o., Ljubljana odvzel dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot hibridna plačilna institucija. Družba mora z dnem vročitve te odločbe (to je 17. 5. 2013) prenehati z opravljanjem plačilnih storitev. To pomeni, da se mora s tem dnem imetnikom plačilnih kartic, ki so kartico pridobili pri družbi Diners Club SLO, finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, onemogočiti nadaljnjo uporabo teh kartic za izvrševanje plačilnih transakcij (v RS in izven), in hkrati pri tistih prejemnikih, ki so sklenili pogodbo o sprejemanju plačilnih kartic s to družbo, onemogočiti tudi sprejemanje plačil s plačilnimi karticami Diners Club, ki jih je izdala ta družba ali katerikoli drug izdajatelj plačilnih kartic Diners Club (tudi izdajatelj s sedežem izven RS).

Glede na to, da je Diners aktiven tudi na Facebooku, kjer še ni nobene informacije o tem, kot tudi na njihovem spletnem mestu, mi je vse skupaj #fail. V bistvu še večji #fail na Facebooku je, da so pred tremi urami za svojega 4600 “lajkarja” podarili majico. No, tudi tako se očitno dela biznis!

diners