Na koncu bo narod plačal vse. O tem, da bosta v Sloveniji “propadli” dve banki, se je govorilo že kar nekaj časa. Vendar točnih informacij, kateri dve banki naj bi to bili, ni bilo. V petek je udarilo – Banke Slovenije in Ministrstva za finance sta sporočili, da sta to Probanka in Factor banka. Proti njima so začeli izvajati ukrepe na podlagi Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) (vir).

Tako je vlada na podlagi predloga medresorske komisije danes obravnavala pobudo Banke Slovenije za uporabo dveh ukrepov. S prvim ukrepom je Republika Slovenija izdala poroštvo za zagotavljanje likvidnosti in solventnosti dveh bank in sicer Factor banke d.d. in Probanke d.d. Z drugim ukrepom pa je Banka Slovenije z današnjim dnem začela postopek nadzorovanega prenehanja poslovanja Factor banke in Probanke ker sta to banki, ki dolgoročno nista sposobni preživeti na trgu.

Poslovanje obeh bank bo v prihodnje potekalo nemoteno. Pomembno je, da bodo vsi navadni upniki (deponenti in kreditorji banke, ne glede na status osebe – fizična ali pravna) poplačani, njihovi depoziti pa so varni ne glede na višino posameznega depozita in bodo v celoti izplačani ob dospelosti, saj bosta banki delovali do zaključka vseh poslov z navadnimi upniki. Stranke (fizične in pravne osebe) bodo še naprej lahko nemoteno poslovale z bančnimi karticami, opravljale plačilni promet in ostale bančne storitve.

Kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene, ostajajo v veljavi. Kreditojemalci morajo odplačevati svoj dolg ob dospelosti, nikakor pa jim ne bo potrebno predčasno poplačati dolga. Strošek prenehanja poslovanja bodo v prvi vrsti nosili lastniki obeh bank (delničarji), nato imetniki podrejenih finančnih instrumentov, preostanek pa Republika Slovenija.

Nadzorovano prenehanje poslovanja v praksi pomeni, da je Republika Slovenija Banki Slovenije izdala poroštvo v višini 490 milijonov evrov za Probanko in 540 milijonov evrov za Factor banko, ki bo omogočalo nemoteno zagotavljanje likvidnosti in normalno izpolnjevanje obveznosti obeh bank do navadnih upnikov.

Zaposleni v eni izmed bank do zadnjega trenutka niso vedeli, kaj se jim bo zgodilo in so šele po objavi v medijih dobili obvestilo, kaj se dogaja znotraj njihove hiše. Banki, takorekoč zasebni ustanovi, ki sta zelo dobro služili menedžerskim odkupom, bosta dobili več kot milijardo poroštev od vlade!

Pogled na lastniško strukturo obeh bank je precej zanimiv:

Factor banka

 • ACH, d. d., Ljubljana 40,8%
 • CG Invest, d. d. – vstečaju 10,0%
 • NOVA KBM d. d. 9,9%
 • Sivra, d. o. o. 6,7%
 • Publikum Pdu , d. o. o. 4,3%
 • Promos Holding Aktiengesellscaft 4,2%
 • Hiram Holding & Finanz AG 4,1%
 • BSD Nepremičnine, d. o. o. 3,9%
 • Gregor Škapin 3,4%
 • PUBLIKUM FIN, d. o. o. 2,5%
 • Drugi 10,2%

Probanka

 • Medaljon d.d. – v stečaju 15,81%
 • Perutnina Ptuj d.d. 10,71%
 • Avtotehna d.d. 7,84%
 • Trimo, d.d. 6,21%
 • Pivovarna Laško, d.d. 4,96%
 • Gorenje, d.d. 4,55%
 • Juteks, d.d. 3,49%
 • SGP Kograd-IGEM Dravograd d.d. 2,80%
 • Loterija Slovenije, d.d. 2,71%
 • Fractal – consulting d.o.o. 2,63%

Kot davkoplačevalcu se mi zastavlja preprosto vprašanje – kakšne koristi sem imel jaz od bank, ko sta poslovali “pozitivno”? Zakaj sedaj, ko sta globoko v “kurcu”, pa bo država vse skupaj prevalila na davkoplačevalce in dala poroštvo za reševanje napačnih odločitev znotraj banke?! Stvar, ki me zaboli je, ko mediji pišejo, da bodo lastniki bank izgubili ves svoj vložek?!

Vlada ima očitno svojo logiko, oz. so okostnjaki, ki bi lahko padli iz omar preveč velik balast za njih. Glede na to, da ima BSI jasno določeno – Na podlagi Zakona o bančništvu (ZBan-1) so vlagateljem vloge v posamezni banki ali hranilnici s sedežem v RS zajamčene do višine 100.000 EUR. V primeru Factor banke in Probanke so varne vse vloge – ne glede na znesek. Zato je bila tudi odločitev o likvidaciji in ne stečajo banke – za komitente se načeloma nič ne spremeni, saj bodo dobili svoje vloge, vezave in vse ostalo do časa trajanja vezave. Vlada je s tem naredila uslugo bankama, mene pa zanima, če bo to sedaj postala poslovna praksa, da se tako “sanira” propadle in nasedle naložbe, ki so za čas svojega poslovanja svojim lastnikom prinašali mastne dobičke!

Takle mamo v Sloveniji! Ko prileti drek v ventilator – začne smrdeti povsod!

factor