Fakulteta “Alma Mater Europaea” je pripravila zanimiv seznam – lestvico naj slovenskih šol, tako osnovnih, kot srednjih šol, na podlagi uspešnosti šol na nacionalnem preverjanju znanja, oz. na podlagi splošne mature, kar pa ni nujno tudi odraz kvalitete šol. Lestvica je na voljo na spletnem mestu http://sole.almamater.si.

Da ne bo pomote – ta lestvica je sestavljena na podlagi kriterija, ki pa ni vedno pokazatelj kvalitete šol. Glede na to, da so na lestvici najvišje uvrščene srednje šole iz Ljubljane, je to pokazatelj kakšni dijaki so v šoli – vendar to ni merodajen podatek, da so tudi učitelji na teh šolah najboljši, oz. da je odnos med njimi najboljši. V javnosti se bo pojavil cel kup različnih vprašanj glede tega, vendar je to sedaj vsaj “okviren” podatek o naših šolah in iz kje prihajajo dejansko najboljši srednješolci. Ali bodo ljudje vzeli resno to lestvico ali pa bodo zaupali lastni presoji, pa je seveda stvar vsakega posameznika!

In katere šole v Sloveniji so najboljše na podlagi zgornjih kriterijev?
Osnovne šole:

  1. Osnovna šola Majde Vrhovnik (71,10)
  2. Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano (70,30)
  3. Osnovna šola Kolezija (68,73)

Srednje šole:

  1. Gimnazija Bežigrad (98,37)
  2. Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija (98,07)
  3. Gimnazija Vič (97,77)

Metodologija (vir)

Seznam slovenskih osnovnih šol Slovenske osnovne šole razvršča šole na podlagi rezultatov z Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki se izvaja v Republiki Sloveniji ob koncu šestega in devetega razreda osnovne šole. Število točk posamezne šole predstavlja uspeh šole na NPZ v zadnjih treh letih. Število točk šole predstavlja povprečje ocen, ki jih je prejela posamezna šola, izračunano po sledeči formuli: povprečje vrednosti dosežkov učencev iz vseh predmetov na nacionalnem preverjanju znanja v šestem in v devetem razredu na zadnjem NPZ predstavlja 50 odstotkov končne ocene, povprečje vrednosti dosežkov učencev vseh predmetov iz vseh predmetov na nacionalnem preverjanju znanja v šestem in v devetem razredu na NPZ v letu prej predstavlja 25% in povprečje iz leta pred tem predstavlja 25%. Število točk posamezne šole se izračuna tako, da se povprečje vrednosti vseh predmetov z zadnjega NPZ pomnoži z 0,5, povprečje s prejšnjih dveh let pa z 0,25. Če so na voljo le podatki za nekatere od predmetov, se uporabijo le ti podatki. Če so na voljo le podatki z enega NPZ, se ti množijo z 1,0, če pa z dveh let, pa se vsako od njih množi z 0,5. Metodologija zagotovo ni popolna ali najboljša in s časom se bo izpopolnjevala.

Spisek najboljših osnovnih šol (klik na sliko za ostale šole!):

osnovna

Spisek najboljših srednjih šol (klik na sliko za ostale šole!):

srednja