Kljub tendencam nekaterih, da bi spreminjali potek zgodovine, jim to ne uspeva. In v Sloveniji poraženci pišejo zgodovino, saj si želijo drugačno zgodovino, kot je dejansko bila. Za to se uporabljajo metode, ki so dobro poznane in predvidljive. In ko laž ponoviš tisočkrat, postane zveličana resnica. Torej je veliko odvisno od tega, kako močno si želiš spreminjati zgodovino. Dejstva so nekaj drugega, kot pa to, kar nam nekateri vsak dan poskušajo prikazati. In dan upora proti okupatorju, ki ga praznujemo 27. aprila, se je pred leti imenoval Dan osvobodilne fronte – OF. Praznik sega v leto 1941, ko so se v Rožni dolini, 26. aprila, v hiši Josipa Vidmarja zbrali Aleš Bebler, Boris Ziherl, Boris Kidrič, France Šturm, Ferdo Kozak, Josip Rus in Tone Fajfar in določili smernice za organiziran oborožen odpor proti okupatorju!

osvobodilna_fronta1

Več informacij o Osvobodilni fronti:

Temeljne točke OF (vir):

 1. Proti okupatorjem je treba vršiti neizprosno oboroženo akcijo.
 2. Ta akcija predstavlja izhodišče za osvoboditev in združitev vseh Slovencev.
 3. Stoječ na stališču naravne in usodne skupnosti jugoslovanskih narodov OF ne priznava razkosanja Jugoslavije in deluje z vsemi silami za slogo in enotnost njenih narodov. Hkrati stremi k povezanosti slovanskih narodov pod vodstvom velikega ruskega naroda na temelju pravice slehernega naroda do samoodločbe.
 4. Z osvobodilno akcijo in aktivizacijo slovenskih množic preoblikuje OF slovenski narodni značaj. Slovenske ljudske množice, ki se borijo za svoje narodne in človeške pravice, ustvarjajo nov lik aktivnega slovenstva.
 5. Vse skupine, ki sodelujejo v OF, so se obvezale, da bodo lojalne v medsebojnih odnosih.
 6. Po narodni osvoboditvi prevzame na slovenskem ozemlju oblast OF slovenskega naroda kot celota.
 7. Po narodni osvoboditvi uvede OF dosledno ljudsko demokracijo. Vsa vprašanja, ki presegajo okvir narodne osvoboditve, se bodo reševala na dosleden ljudski demokratični način
 8. V skladu s slovesnimi izjavami Churchilla, Roosevelta in Stalina bo po svoji narodni osvoboditvi o notranji ureditvi Združene Slovenije in o svojih zunanjih odnosih odločil slovenski narod sam. OF bo to elementarno pravico slovenskega naroda uveljavila in branila z vsemi sredstvi.
 9. Narodna vojska na slovenskem ozemlju raste iz Slovenskih narodno-osvobodilnih partizanskih čet in Narodne zaščite, kamor se pozivajo vsi zavedni Slovenci.

Gesla OF:

 1. Pravica slovenskega naroda do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve in združitve z drugimi narodi.
 2. Osvoboditev in združitev razkosanega slovenskega naroda, vključno s koroškimi in primorskimi Slovenci.
 3. Sloga in enotnost zasužnjenih narodov Jugoslavije in vsega Balkana v njihovem boju za osvoboditev.
 4. SZ je vodilna sila in glavna opora v osvobodilnem boju slovenskega naroda in vseh zatiranih narodov, je vzor enakopravnega sožitja med narodi.
 5. Osvoboditev je možna samo na ruševinah imperializma.Brez boja proti lastni izdajalski kapitalistični gospodi se zatirani narod ne more osvoboditi. Bratstvo in mir med narodi morata biti rezultat protiimperialističnega boja, ki bo porušil imperializem.

Slovenci kremeniti, le stopimo v korak,
da osvobodimo svoj domači prag!
Čez gore, polja, po svetu naj doni:
Slovenija junaška, svobodna bodeš ti!

Mladen’či, mladenke, vi, starci in žene,
za svobodo našo, vsi naj se bore!
Čez gore, polja, po svetu naj doni:
Slovenija junaška, svobodna bodeš ti!

Svoboda res je zlata, svoboda nam je vse,
zanjo, če bo treba, vsakdo naj umre!
Čez gore, polja, po svetu naj doni:
Slovenija junaška, svobodna bodeš ti!

Sovrage vse zatrimo, očistimo zemljo,
da si izgradimo Sloven’jo združeno!
Čez gore, polja, po svetu naj doni:
Slovenija junaška, svobodna bodeš ti!

Pa so se res naši predhodniki borili za to, kar imamo sedaj?

 

8 Responses to Dan upora proti okupatorju

 1. Dixi pravi:

  OMG…..dragi Had, daj nam ostalim možnost za spravo. Thx.

 2. spam pravi:

  Še dobro, da si ne upaš objaviti zločinski govor Moše Pijadeja na prvem zasedanju Avnoja.

 3. Janč pravi:

  Zgoraj omenjeni “zločinski govor Moše Pijade” je z 99% verjetnostjo nastal v propagandnem oddelku četnika Draže Mihajlovića.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Mo%C5%A1a_Pijade

  Vsaj tako piše na zgornji povezavi Wikipedije, kjer je objavljena tudi povezava do dejanskega govora Moše Pijade, tako da se lahko vsakdo, ki mu je mar resnice, sam prepriča, da omenjeni falsifikat ne slogovno ne vsebinsko ne spada vanj.

  Resnica je dovolj kruta, ne rabimo se posluževati falsifikatov in manipulacij, kot je to žal praksa naših levih in desnih evangelistov.

  Katerih glavni cilj ni resnica, pač pa demonizacija nasprotnika. Enako kot se je počelo takrat. Na obeh straneh.

  In ne samo v Sloveniji. Tudi na Finskem, pa v Španiji, pa še marsikje po Evropi.

 4. Janč pravi:

  Strinjam se z Dixijem.

  Poleg tega, Had, pa je tudi tvoj zgornji zapis do neke mere žal manipulacija, četudi morda zgolj iz nevednosti. Iz gornjega zapisa namreč izhaja, da je bil 26.4. sprejet zgoraj navedeni program osvoboditve. Manjka namreč tole (http://sl.wikipedia.org/wiki/Osvobodilna_fronta):
  “Prvih sedem točk je bilo predstavljenih in sprejetih na 4. zasedanju Vrhovnega plenuma OF 1. novembra 1941, zadnji dve pa na seji IO OF 21. decembra 1941.”

  Najbrž nisi včeraj na RTV gledal dokumentarca o OF, sicer bi se o tem lahko sam prepričal iz ust udeleženca Vidmarja (8. minuta) in pa sekretarja KPS Kardelja (9. minuta), saj Vidmar sam pove, da so od Kidriča (http://sl.wikipedia.org/wiki/Boris_Kidri%C4%8D) morali praktično izsiliti pogovor o bodočem odporu, Kardelj pa tudi pove, da o kakšnem pozivu ljudstva k uporu takrat ni bilo govora.

  http://ava.rtvslo.si/predvajaj/dokumetarec-od-vecne-poti-do-tivoljija/ava2.103704490/

  Prav tako je splošno znano in priznano, da sta bila Kardelj, Tito in Ranković člani sovjetskega NKVD (predhodnik KGB), in 4 leta pred vojno poslani iz Moskve v Jugoslavijo, da zanetijo revolucijo (http://sl.wikipedia.org/wiki/Edvard_Kardelj).

  Kot je znano in priznano tudi, da je Kardelj že pol leta pred začetkom vojne v (tedaj seveda ilegalni KPJ) jasno povedal, da se jih bližajoča se vojna zadeva le v toliko, v kolikor jim bo omogočala izvedbo revolucije in s tem osvoboditev proletariata (10. minuta).

  In tega do konca SFRJ tudi ni nihče skrival, saj je zveza borcev na vsaki proslavi poudarjala, da je šlo za revolucijo IN osvoboditev.

  Splošno znano pa je tudi, da je OF ustanovila osmerica (!) ljudi, ki so bili pred tem vsi tudi člani Društva prijateljev Sovjetske zveze.

  Da je KPJ PIF razširil v OF s figo v žepu in po navodilu Sovjetske zveze (7. minuta), je lepo razvidno iz tega, kako so ravnali s Kocbekovimi (in Stanovnikovimi) krščanskimi socialisti od sredine vojne dalje (Dolomitska izjava) in po vojni, pa tudi s Kocbekom samim (poglej 42. – 46. minuto).

  Prav vsakem pa bi svetoval, da si pogleda, kako je Kocbek že leta 1952 pravilno NAPOVEDAL, kam to vodi, in kako se bo z Jugoslavijo končalo (pravtako od 43. minute do 46.).

  Vsem zagovornikom socializma in častilcem revolucije pa predlagam, da si pogledajo, kaj jim sporoča slavni revolucionar in partizan Ivan Maček – Matija v 14. minuti:

  http://www.youtube.com/watch?v=eHWVc-VVF-E&t=9m43s

  Resnica ni vedno lepa, je pa resnica in predvsem z njo se je potrebno spraviti. Vse ostalo so pravljice in manipulacija, ki pa nujno vodijo v polarizacijo in demonizacijo. In kdor podpira slednje, pa naj bo levi ali desni, je soodgovoren za razdor, morebitne nove konflikte in morda celo žrtve, če se razmere zasučejo na slabše.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.