To, kar se dogaja v Gazi nas lahko spominja na neke druge čase, ko so se dogajale podobne reči – primer iz bližnje preteklosti je Srebrenica. Tudi v Gazi so žrtve civilisti, ki niso nič krivi in dolžni. Glede na to, da svet čaka kaj se bo zgodilo in ne posreduje nihče, se dogaja vse skupaj pred našimi očmi, kljub temu, da je že preko 1325 žrtev do sedaj. Ne vem dovolj o sami Gazi in vsem, kar se dogaja tam in kaj se je dogajalo z Gazo skozi zgodovino, da bi lahko pametoval o tem.

Mi je pa v oči padel apel Amnesty International – Slovenija: Ustavite izvoz orožja v Izrael, kjer pozivajo ministra za obrambo in predsednico vlade, da naj ustavita izvoz orožja v Izrael:

Med leti 2004 in 2013 je bilo po podatkih Ministrstva za obrambo iz Slovenije izvoženih za skoraj 6.milijonov evrov orožja in druge vojaške opreme. Med njimi so bile naprave za vodenje ognja, deli za kopenska vozila, gladkocevno orožje, strelivo in vojaški eksplozivi.

Danes se je na ta apel odzvalo tudi ministrstvo za obrambo, kjer so razložili situacijo (vir):

Glede poziva za ustavitev izvoza orožja in vojaških proizvodov v Izrael pojasnjujemo, da Republika Slovenija nima v lasti vojaške industrije, ampak gre v primeru vseh izvoznikov za zasebne gospodarske družbe, ki za izvoz vojaške opreme in orožja v tretje države potrebujejo predhodno dovoljenje, ki ga izda Ministrstvo za obrambo.

Pri tem Republika Slovenija dosledno upošteva določila aktov mednarodnih organizacij glede omejevanja in prepovedi izvoza orožja in vojaške opreme. Na področju izdajanja dovoljenj je država zavezana k spoštovanju Skupnega stališča Sveta Evropske unije, št. 2008/944/SZVP, o skupnih pravilih o izvozu vojaške tehnologije in opreme ter kriterijev za obravnavo izvoza orožja in vojaške opreme. Prav tako je naša država zavezana k drugim mednarodnim režimom kontrole izvoza vojaškega orožja in opreme (Wassenaar sporazum, COARM …) ter sodeluje z Evropsko unijo, Združenimi narodi, OVSE in Natom.

Leta 2013 je Republika Slovenija v Izrael izvozila za 445.360 evrov vojaškega orožja in opreme. Vojaško orožje in oprema spadata v skupini ML5 (Naprave za vodenje ognja in z njimi povezana oprema za alarmiranje in opozarjanje ter s tem povezani sistemi, oprema za testiranje in uravnavanje ter protiukrepe, posebej zasnovani za vojaško uporabo, ter posebej zanje zasnovane komponente in dodatki) in ML6 (Kopenska vozila in njihove komponente). Konkretno so bili izvoženi rezervni deli za vojaška vozila (585 kosov in komplet rezervnih delov v vrednosti 399.360 evrov) in štirje kompleti sistemov za opazovanje v vrednosti 46.000 evrov. Izvožena je bila torej oprema in rezervni deli vojaških vozil, ki niso vitalni deli orožja.

Ja, strinjam se, da je potrebno nekaj narediti za Gazo – vendar takšni apeli niso dovolj. Sploh takšni, ki vse skupaj prikažejo v malce drugačni luči, kot je v resnici. Verjetno obstajajo drugačni ukrepi za umiritev situacije v Gazi, vendar se jih očitno nihče noče lotiti – zakaj, pa je drugo vprašanje.

amnesty