Janez Janša je odkorakal na prostost – v korist demokracije, kot so se odločili ustavni sodniki. Na prostost ne pomeni, da je opran krivde, pomeni pa, da lahko na odločitev ustavnega sodišča počaka na prostosti. Glede na to, da imamo v Sloveniji v ustavi zapisano sledeče:
II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE
14. člen (enakost pred zakonom)
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
Vsi so pred zakonom enaki.

Me zanima, kakšne veze ima korist demokraciji, kot so svojo odločitev komentirali ustavni sodniki? Ali to pomeni, da se bo sedaj tudi pri vseh drugih primerih odločalo enako, ali pa je bila to zgolj odločitev pri Janezu Janši?

Še bolj zanimivo pa je kako množica vidi vse skupaj. Ljudje se delijo na dva pola – tiste, ki verjamejo, da je Janez Janša mučenec in tiste, ki verjamejo, da si zasluži mesto na Dobu. Prvi so vsak dan skandirali okoli sodišča in organizirali povorke in ko je bil Janez Janša “sprejet” v zapor, so pljuvali po sodišču in se zgražali nad samim dejanjem. AntiJanšisti pa so se zavzemali za spoštovanje odločitev sodišča.

Sedaj, ko se je stvar malce spremenila – pa vendar ne prav veliko, kajti spremenilo se je edino to, da bo Janez Janša lahko doma počakal na končno odločitev ustavnih sodnikov, pa je situacija obratna. Tisti, ki so skandirali okoli sodišča so na strani sodstva – da je treba odločitve ustavnega sodišča sprejeti. AntiJanšisti pa pljuvajo čez sodišče, kako je lahko sprejelo takšno odločitev.

Jeap, takšna je situacija v Sloveniji. Vedno bila, vedno bo. Dva pola, ki se ne moreta nikakor spraviti v ravnovesje in potem pridejo primeri, kot je zgoraj omenjen, ko se vidi dejansko, kako stvari potekajo pri nas.

Janezu Janši želim srečne praznike in naj počaka na odločitev ustavnega sodišča doma, v domu družine. Tudi na Dobu ni bil veliko in verjetno bi si marsikdo v teh časih želel, da bi bil lahko na njegovem mestu. Dobiš plačo, si na “počitnicah” in imaš možnost vseh izhodov. Je.bi.ga, to pa je demokracija!

janez_jansa_shod