Zadnje čase v Sloveniji potekata dve peticiji – ena je za privatizacijo, druga pa je proti privatizaciji podjetij v državni lasti. Zanimivo je, da imata obe precej podpisnikov, predvsem pa odpirata zanimive teme, o katerih bi se morali pogovarjati pred mnogo leti, ko smo se odločali za svojo samostojnost in so bila pričakovanja velika.

Prva peticija – Preprečite razprodajo! http://www.mladina.si/peticije/ poteka na spletnem mestu Mladine in ima v svojem pozivu med drugim zapisano:
Prodaja je menjava blaga za denar; prodajalec običajno postavi ceno, kupec jo sprejme ali ne. Cena in s tem menjava naj bi bila pravična, takšna je le, če je prostovoljna in če tako kupec kot prodajalec menita, da je zanju koristna. Pri zdajšnji razprodaji slovenskega premoženja ni tako. Ceno postavljajo posredniki, ki so povezani s kupci in ki imajo od prodaje koristi. Večina prebivalstva, torej pravih lastnikov državnega premoženja, meni, da je prodaja škodljiva in jo zavrača. Tudi oblasti dvomijo v njeno koristnost, a trdijo, da morajo prodajati, ker so to obljubile evropskim oblastem in finančnim trgom. Prodaja torej ni ne poštena, ne prostovoljna in ne koristna.

Pod peticijo so podpisani: Jože Mencinger, Slavko Splichal, Simona Tanzig, Matjaž Omladič, Milica Antič Gaber….

Druga peticija – ZA privatizacijo, ZA depolitizacijo gospodarstva! http://za-privatizacijo.org/ pa ima v svojem pozivu zapisano:
Podpisniki tega pisma si od privatizacije obetamo naslednje koristi: politično stabilnost, gospodarsko rast in splošno blaginjo. Podpiramo jo, ker vemo, da je dolgoročno dobra za Slovenijo. Zavedamo se, da za pojmom strateških podjetij ni nobene resne strategije, ampak zgolj želja politike po nadzorovanju maloštevilnih državnih podjetij, ki še imajo močan denarni tok in preusmerjanje tega denarja v »prave žepe«. Vlado Republike Slovenije in poslance Državnega zbora Republike Slovenije zato pozivamo, naj sklep prejšnjega sklica parlamenta o prodaji petnajstih podjetij razširijo na vsa podjetja v državni lasti, ki delujejo na konkurenčnih trgih. Prodajo naj jih tistim ponudnikom, ki zanje ponudijo najvišjo ceno. V transparentnih postopkih in brez postavljanja poslovno neutemeljenih dodatnih pogojev, ki pomenijo držanje fige v žepu in škodijo našemu dobremu imenu. Kar nam ga je zaradi takšnega obnašanja v preteklosti še ostalo.

Pod peticijo so podpisani: Tomaž Štih, Igor Akrapovič, dr. Janez Šušteršič, dr. Žiga Turk, dr. Igor Masten

Katero peticijo sem podpisal jaz?
Ne ene, ne druge. Jože P. Damijan je precej dobro strnil svoje razmišljanje v zapisu Zakaj nisem podpisal peticije o privatizaciji.

V Sloveniji bo nemogoče najti konsenz za katerokoli opcijo – vsi vemo, da če se politika vmešava v poslovanje državnih podjetij, tega državljani nočemo. Po drugi strani pa tudi nočemo dobiti tujih lastnikov, ki bi spremenili stvari. Situacija ni samo črno / bela, ampak je vanjo vpleteno preveč čustev. Predvsem pa ima vsak od nas svoje mnenje.

Sam se nagibam k privatizaciji podjetij v državni lasti, vendar ne za vsako ceno. Kljub temu, da so razmere v Sloveniji v “riti”, se ne mudi razprodajati premoženja zgolj za to, da se prodaja.

Če želimo presekati gordijski vozel, s katerim se bojujemo zadnjih 20+ let, glede vmešavanje politike v gospodarstvo, je to edina rešitev, ki nam preostane. Vendar je potrebno tudi pri prodaji določiti nekatere parametre, ki se jih morajo novi lastniki držati. Predvsem pa se moramo zavedati, da bodo novi lastniki delovali v korist kapitala – da ne bodo tako socialni, kot so podjetja v Sloveniji sedaj do svojih zaposlenih in da bodo hoteli iztisniti čim več. Če se bojimo tega, potem razumem pomisleke glede privatizacije. Vendar se bomo počasi morali tudi zavedati, da je to svet v katerem živimo in za katerega smo se odločili.

Prav tako bi bil potreben razmislek o razprodaji infrastrukture! Na tem področju bi potrebovali precej boljšo strategijo in predvsem jasno določene smernice zakaj se kaj prodaja in kolikšen delež tega se prodaja.

Ali se bodo podjetja v državni lasti v Sloveniji dejansko prodala?
To je vprašanje za milijon dolarjev. Moj odgovor je precej preprost – ne. Vedno se bo našel nekdo, ki bo ugotovil, da to ni dobro, da ne potrebujemo tujega lastnika in da znamo sami upravljati s premoženjem. Vse to drži, po drugi strani pa bo taista oseba kritizirala vmešavanje politike v gospodarstvo in smo v začaranem krogu.

helix-pomatia-vinogradniski-polz-01.jpg