Vsi, ki se dnevno vozimo po avtocesti od Ljubljane proti Celju imamo možnost srečati vozilo, ki stoji na uvozu na avtocesto pri Krtini. Nič posebnega, če ne bi bilo to vozilo policije, ki je opremljeno s sistemo Provida in še manj posebno, če ne bi bilo to vozilo parkirano na uvozu brez smernikov, ali pa trikotnika, kot bi to moralo biti. Glede na to, da tam poteka promet in da vozilo predstavlja oviro, bi bilo smiselno, da bi policija svoje poslanstvo opravljala na drugačen način, kajti tole ni varno!

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) v 30. členu (avtocesta in hitra cesta) pravi (vir):
(10) Na vozišču avtoceste in hitre ceste je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje.

In v alineji 13. je dodano:
Na odstavnem pasu ali odstavni niši lahko vozijo in ustavijo vozila:
4. policije in vojaške policije pri nadzoru in urejanju cestnega prometa in
Pri tem morajo biti vsa navedena vozila označena s predpisanimi svetlobnimi znaki oziroma s pomičnimi signalnimi ali zapornimi tablami.

No, tega pri vozilu na uvozu Krtina ni. In ker obstajajo družbeni mediji, sem naslovil vprašanje na policijo, ki je aktivna na Twitterju. Njihov odgovor je spodaj:

Vozilo je parkirano na vozišču avtoceste, kar se vidi iz spodnje fotografije. Poleg tega, pa predstavlja takšno vozilo tudi oviro za voznike, ki se vključujejo na avtocesto, saj zastira pogled na promet za nami! Ali je to v skladu z zakonom??

Policija parkira na uvozu na avtocesto
Policija parkira na uvozu na avtocesto
Policija parkira na uvozu na avtocesto
Policija parkira na uvozu na avtocesto