Imamo novo kost za glodanje. Spletna storitev Supervizor omogoča pregled in zneske avtorskih in podjemnih pogodb, ki so jih prejele fizične osebe – pregledujemo lahko samo zneske, ki so višji od 200.000 eurov! Oseb, ki so prejele višje zneske v dvanajstih letih niti ni tako malo – preko 70. In številke, ki jih dobimo, so zanimive, predvsem ker gre v mnogih primerih za zaposlene, ki že tako prejemajo osebne dohodke, vendar si svoj “status” popravijo še z avtorskimi in podjemnimi pogodbami. Na ta način je država v dvanajstih letih več kot milijardo eurov!!

Subjekti javnega sektorja so fizičnim osebam v 11 letih prek avtorskih in podjemnih pogodb izplačali približno milijardo evrov (1.027.545.755,66 evrov). Gre za neto znesek. Komisija je to ugotovila v okviru priprave podatkov, ki jih je prejela od Uprave RS za javna plačila, za objavo transakcij med javnim sektorjem in fizičnimi osebami prek podjemih in avtorskih pogodb v aplikaciji Supervizor. Zajeti so podatki od 1. 1. 2003 do 4. 3. 2015, se pa dnevno posodabljajo in spreminjajo.

Supervizor po največji posodobitvi od danes med drugim vsebuje tudi podatke o transakcijah med subjekti javnega sektorja in fizičnimi osebami, ki so prek avtorskih in podjemnih pogodb od leta 2003 zaslužile več kot 200.000 evrov.(vir)

Dva, ki izstopata iz tega povprečja zaradi svoje funkcije in pojavnosti, ki jo imata:

 • dr. Stanka Setnikar Cankar – ministrica za izobraževanje: 636.069 €
 • dr. Maks Tajnikar: 411.543 €

Sicer pa je lestvica takšna:

 • Abdulaziz Počinka: 769.417
 • Stanislava Setnikar Cankar: 636.069
 • Mirko Vintar: 569.103
 • Srečko Devjak: 526.05
 • Stanislav Možina: 460.222
 • Vanja Fran Rejec: 456.184
 • Vladislav Rajkovič: 443.945
 • Daniel Müller: 424.878
 • Michael Charles Wood: 417.734
 • Maks Tajnikar: 411.543
 • Remzo Skenderovič: 409.326

Lepo je biti prisesan na državne jasli in poleg redne plače prejemati še precej lepe zneske vsak mesec. Verjetno se tudi ostali davkoplačevalci ne bi pritoževali nad 2k eurov dodatnega mesečnega zneska.

Supervizor in avtorske in podjemne pogodbe
Supervizor in avtorske in podjemne pogodbe