Pred časom sem v zapisu Policija parkira na uvozu na avtocesto pisal o tem, kako je vozilo policije parkirano na uvozu na avtocesto pri Krtini in se spraševal, če je to pravilna praksa, saj naši zakoni pravijo drugače. Za konkreten odgovor sem se obrnil tudi na policijo in dobil njihov odgovor.

Pozdravljeni,

moje ime je Roni Kordiš in sem pisec bloga had.si. Vprašanje, ki ga zastavljam je objavljeno tudi na blogu https://www.had.si/blog//2015/02/18/policija-parkira-na-uvozu-na-avtocesto/ in je povsem preprosto – ali policijska vozila kršijo zakon, ker parkirajo na uvozu na avtocesto?

Razlaga:

Vsi, ki  se dnevno vozimo po avtocesti od Ljubljane proti Celju imamo možnost  srečati vozilo, ki stoji na uvozu na avtocesto pri Krtini. Nič posebnega, če ne bi bilo to vozilo policije, ki je opremljeno s sistemo Provida in še manj posebno, če ne bi bilo to vozilo parkirano na uvozu brez smernikov, ali pa trikotnika, kot bi to moralo biti. Glede na to,  da tam poteka promet in da vozilo predstavlja oviro, bi bilo smiselno,  da bi policija svoje poslanstvo opravljala na drugačen način, kajti tole ni varno!

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) v 30. členu (avtocesta in hitra cesta) pravi (vir):
(10) Na vozišču avtoceste in hitre ceste je prepovedano obračanje, vzvratna vožnja, ustavitev ali parkiranje.

In v alineji 13. je dodano:
Na odstavnem pasu ali odstavni niši lahko vozijo in ustavijo vozila:
4. policije in vojaške policije pri nadzoru in urejanju cestnega prometa in pri tem morajo biti vsa navedena vozila označena s predpisanimi svetlobnimi znaki oziroma s pomičnimi signalnimi ali zapornimi tablami.

No, tega pri vozilu na uvozu Krtina ni. In ker obstajajo družbeni  mediji, sem naslovil vprašanje na policijo, ki je aktivna na Twitterju.  Njihov odgovor je tukaj, vendar ne drži:

Vozilo je parkirano na vozišču avtoceste, kar se vidi iz spodnje fotografije.  Poleg tega, pa predstavlja takšno vozilo tudi oviro za voznike, ki se  vključujejo na avtocesto, saj zastira pogled na promet za nami! Ali je  to v skladu z zakonom??
Hvala za vaš odgovor,
Roni Kordiš

Odgovor policije:
Spoštovani!

Preverili smo vaše navedbe in vam pošiljamo spodnjo obrazložitev.

Vozilo, ki je na fotografiji, ni vozilo s sistemom Provida, temveč gre za vozilo policijske postaje za izravnalne ukrepe (PPIU), ki na tem območju izvaja naloge s področja tujske problematike. Gre za ukrepe, katerih namen je ugotavljanje nedovoljenih vstopov v državo, preverjanja zakonitosti bivanja tujcev na ozemlju Republike Slovenije, odkrivanja nedovoljenih migracij, preprečevanja in odkrivanja čezmejne kriminalitete, na notranjih mejah in v notranjosti države.

Policisti PPIU izvajajo naloge na podlagi 4.člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, 35. člena Zakona o nadzoru državne meje, ki določa temeljne naloge in izvajanje t. i. izravnalnih ukrepov policije na notranjih mejah in v notranjosti države zaradi odprave mejne kontrole z Avstrijo, Madžarsko in Italijo.

Policisti sicer smejo v skladu s 30. členom Zakona o pravilih cestnega prometa ustaviti vozilo na odstavnem pasu ali odstavni niši avtoceste, pri čemer pa mora biti vozilo vselej označeno s predpisanimi svetlobnimi znaki ali s prometno signalizacijo. Žal iz fotografije ni mogoče z gotovostjo sklepati, ali je bilo vozilo ustrezno označeno ali ne.

Lokacija, na kateri so policisti v tem primeru ustavili svoje vozilo, za to ni najbolj primerna. Žal pa infrastruktura slovenskih avtocest in obvoznic, kjer se tujska problematika oz. problematika nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete pojavlja v večjem obsegu kot npr. na regionalnih cestah, ne zagotavlja dovolj primernih mest, kjer bi policisti lahko zaustavili svoje vozilo in hkrati učinkovito opravili svoje naloge, določene z zakonom. Na to dejstvo je policija v preteklih letih večkrat opozorila DARS in pristojno ministrstvo. Zato se v praksi pojavljajo posamezni primeri, ko policisti z namenom, da bi čim bolj uspešno preprečevali nezakonite migracije, čezmejno kriminaliteto, kazniva dejanja na avtocestah (npr. drzne tatvine, goljufije itd.) in tako poskrbeli za varnost prebivalcev Slovenije, iz operativno-taktičnih razlogov včasih ustavijo svoje vozilo tudi na tovrstnih lokacijah, kot ste jo izpostavili.

Moramo poudariti, da je avtocesta izredno nevarno delovno okolje za policiste, zato smo v lanskem letu začeli izvajati poseben program usposabljanja policistov za varno delo na avtocestah (med drugim program vsebuje varno ustavljanje vozil, izvedbo postopka z voznikom in prijetje storilcev). Programa se bodo postopoma udeležili vsi policisti, ki opravljajo naloge na avtocesti.

Vaše sporočilo smo že poslali pristojni policijski enoti in policiste opozorili na neustrezno ravnanje.
Zahvaljujemo se vam za opozorilo in vas lepo pozdravljamo!

Lep pozdrav!

Mag. Vesna Drole
Vodja Sektorja za odnose z javnostmi Policije

Še moj komentar k temu. Vozilo, ki je parkirano na uvozu na avtocesto je v prometnem prekršku, saj se vidi iz fotografije, da ni pravilno označeno in tudi zanj veljajo cestno prometna pravila. Če bi bil to enkraten dogodek, potem bi ga mirno ignoriral. Ker je to stalna praksa, mi je ta primer zanimiv. Sicer ne vem, kaj dela policijska postaja za izravnalne ukrepe (PPIU) na uvozu na avtocesto, če bi se lahko pomaknili približno dva kilometra naprej, na bencinsko postajo, kjer se ustavljajo vsa vozila in gredo potniki na stranišče – če se gre v tem primeru za nadzor in kontrolo.

Kljub temu, da v odgovoru policije ni jasno napisano, da gre za prekršek, ampak “Žal iz fotografije ni mogoče z gotovostjo sklepati, ali je bilo vozilo ustrezno označeno ali ne”, upam, da se to njihovo početje spremeni!

provida_krtina1