Ali ste vedeli, da imamo v Sloveniji spletni portal STOP Birokraciji, ki ga vodi in koordinira projektna skupina Službe za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost na Ministrstvu za javno upravo. Ravno tisto ministrstvo, ki je odgovorno za vso birokracijo?

Portal se nahaja na spletnem naslovu http://www.stopbirokraciji.si in prav tako tudi na Facebooku, kjer imajo za vse obiskovalce pripravljeno nagradno igro – spomin. Saj se nekdo heca, kajne? Facebook nagradna igra, kjer se podelujejo brendirane nagrade (stop birokraciji), v času, ko ni denarja za nič – celo Hospic se zapira, ker ni dovolj denarja za to, vendar se najde denar za nov portal, ki ga sicer sofinancira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Komu je namenjen portal STOP birokraciji?
Portal je namenjen vsem podjetnikom in državljanom, ki bodisi v poslovnem procesu ali v vsakdanjem življenju prihajajo v stik z upravnimi postopki, kjer se srečujejo z obveznostmi, ki jih morajo izpolnjevati, da zadostijo zahtevam zakonodaje. Poleg podjetnikov in državljanov je namenjen tudi pripravljavcem predpisov in drugim zaposlenim v državni upravi, ki se srečujejo z upravnimi postopki.

Če povzamem na kratko. Ministrstvo za javno upravo se je odločilo, da naredi spletni portal, kjer bodo lahko uporabniki zastavljali vprašanja in pristojni na raznih sektorjih jim bodo odgovarjali na ta vprašanja. Za to so pripravili CGP, spletni portal, Facebook stran, promo video in cel kup promocijskega gradiva. Predvidevam, da ta projekt ni bil ravno poceni in da si je nekdo kar dobro omastil brke.

Ker takšen portal res potrebujemo, kajne? Brez njega si sploh več ne znamo predstavljati življenja in aktivnost vprašanj, ki jih zastavlja ciljna javnost prikaže, da je bila to prava odločitev (not!). Škoda, ker na spletnem mestu ni napisanega izvajalca tega projekta oz., agencije, ki stoji za tem projektom. In verjetno bi se morala kje pojaviti tudi številka, koliko denarja je šlo v ta projekt.

Primer vprašanja in odgovora:

Pozdravljeni.

Zgodilo se nam je, da smo stiskali prijavo novega zaposlenega za ZZZS na rumen papir. Drugega v tistem trenutku ni bilo na voljo. ZZZS nam je prijavo zavrnil z obrazložitvijo, da ne sme biti na rumenem papirju.

Odziv Ministrstva za javno upravo:

Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 popr.), 31/08, 35/2009, 58/2010, 101/2010 in 81/2013, v nadaljevanju: UUP) velja za organe državne uprave, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter druge pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge, če ni s to uredbo ali drugimi predpisi določeno drugače. V določbah 2., 75., 86., 87., 95., 97., 130., 136., in 193. člena UUP sicer omenja papir, vendar v svojstvu oziroma povezavi skeniranja dokumentov v papirni oblik, tiskanjem dokumentov na papir, nosilcev podatkov, fizična oblika dokumenta…itd, nikjer ni določena barva papirja. V določbah tretjega odstavka 115. člena UUP sicer določa, da se taksne vrednotnice (upravni kolki) nalepijo na vlogo na koncu dokumenta, če je dovolj prostora. Če to ni mogoče ali če se vloga vloži ustno na zapisnik, se nalepijo na prazen list navadnega belega papirja, na katerega se napiše številka dokumenta in vloži v zadevo oziroma dokumentni seznam ter uniči z žigom organa ter podpisom. Vendar pa je postala navedena določba brezpredmetna z ukinitvijo upravnih kolkov kot načina plačila upravnih taks – spremembe Zakona o upravnih taksah.

Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 75/05, 86/06, 47/08 in 58/10) , ki ima pravno podlago v določbah UUP, v določbah 27. člena predpisuje barvo papirja ovoja – bel ali rjav.

Upoštevaje predhodno navedeno je barva papirja irelevantna, pomembna je vsebina obrazca oziroma dejstvo, da vsebuje natisnjen obrazec vse elemente – vse sestavine ter, da je tiskanje tehnično popolno.

STOP Birokraciji
STOP Birokraciji