Spremembe in dopolnitve Zakona o medijih (ZMed) so prinesele veliko negodovanja med strokovno javnostjo, prav tako pa tudi veliko debat, ki so se odvijale v tem času. Ministrstvo za kulturo je očitno napačno slišalo komentarje in je pripravilo nov predlog, ki pa je še bolj absurden, saj predvideva, da bi se morala predvajati najmanj osmina deleža iz prvega odstavka tega člena pa mora predstavljati slovenska glasba izvajalcev, ki niso starejši od 25 let.

No, tudi par ostalih stvari so spremenili in popravili, predvsem 86.a člen je tisti, ki je povsem nehuma za poslušalce.

  1. Najmanj polovica deleža iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena mora biti predvajana v dnevnem oddajnem času med 6. in 22. uro.
  2. Najmanj 70 odstotkov deleža iz prejšnjega odstavka mora predstavljati glasba, ki je izključno ali v večinskem delu izvajana v slovenskem jeziku oziroma v romskem, italijanskem ali madžarskem jeziku, če so njeni avtorji ali izvajalci pripadniki romske skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji, ali italijanske ali madžarske narodne skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji, razen ko gre za radijske in televizijske programe, ki pretežno predvajajo instrumentalno glasbo.
  3. Najmanj četrtino deleža iz prvega odstavka tega člena mora predstavljati slovenska glasba, prvič predvajana pred največ dvema letoma, najmanj osmino deleža iz prvega odstavka tega člena pa mora predstavljati slovenska glasba izvajalcev, ki niso starejši od 25 let.
  4. Določbe tega člena ne veljajo za radijske in televizijske programe, ki so namenjeni madžarski ali italijanski narodni skupnosti, in za 3. program Radia Slovenija – program Ars.«.

Očitno gre lahko samo še slabše in z vsakim novim predlogom vse skupaj postane še bolj bizarno. Bizarno v smeri, da bomo na koncu imeli delegiran celoten program iz ene pisarne, ki nima ravno jasne vizije o programu, predvsem pa nima jasne vizije o tem, kako preživijo radijske postaje.

Obrazložitev teh nečloveških členov iz njihove strani:

Z novim 86.a členom določamo zahtevo, da mora biti najmanj polovica deleža slovenske glasbe iz 86. člena zakona predvajana v dnevnem oddajnem času med 6. in 22. uro, kar je bil sicer eden izmed osnovnih namenov kvote slovenske glasbe, vendar v praksi nemalokrat zlorabljen. Namen umestitve deleža slovenske glasbe v dnevni čas predvajanja je zagotavljanje večje dostopnosti slovenske glasbe v času, ko je dosegljivost potencialnemu poslušalstvu največja. S tem ukrepom v povezavi z že veljavnimi deleži slovenske glasbe, v katere s predlogom zakona ne posegamo, želimo omogočiti, da je medijski prostor odprt za predstavljanje slovenske glasbene ustvarjalnosti, oziroma da se na javnih frekvencah slovenskih radijskih postaj v vsakem trenutku poslušanja lahko sliši slovenska beseda.

S predlogom zakona namreč nadalje določamo zahtevo, da mora najmanj 70 odstotkov slovenske glasbe, predvajane med 6. in 22. uro, predstavljati glasba, ki je izključno ali v večinskem delu izvajana v slovenskem jeziku oziroma v romskem, italijanskem ali madžarskem jeziku, če so njeni avtorji ali izvajalci pripadniki romske skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji, ali italijanske ali madžarske narodne skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji, razen ko gre za radijske in televizijske programe, ki pretežno predvajajo instrumentalno glasbo. S tem ukrepom želimo zaščititi slovenske poslušalce, da bodo lahko v času med 6. in 22. uro v minimalnem deležu poslušali glasbo tudi v slovenskem jeziku. Zaščita in promocija slovenskega jezika ter s tem ohranjanja slovenske kulturne in nacionalne identitete je že od vsega začetka urejanja tega področja eden izmed njegovih namenov in ciljev. V preostalem dnevnem oddajnem času med 6. in 22. uro pa se na ta način s preostalimi 30 odstotki spodbuja tudi druga ustvarjalnost slovenskega izvora. Izven navedenega oddajnega časa ostaja trenutna ureditev nespremenjena.

S predlogom zakona tudi določamo, da mora določen minimalen delež predvajane slovenske glasbe predstavljati slovenska glasba, prvič predvajana pred največ dvema letoma (najmanj četrtino deleža iz prvega odstavka 86.a člena), in slovenska glasba izvajalcev, ki niso starejši od 25 let (najmanj osmino deleža iz prvega odstavka 86.a člena). S tem ukrepom želimo spodbujati odpiranje medijskega prostora novi ter mladi in manj uveljavljeni glasbeni produkciji, ki predstavlja prihodnost slovenskega glasbenega prostora.

Glede na vse te nebuloze pričakujem, da bo ministrica za kulturo odstopila in dala možnost, da Zmed, ki je precej pomemben, dobi precej bolj pametne odločevalce, ki bodo končno spravili zakon v red.

hladno-pivo-krizanke-14.jpg