FURS prodaja vozila na Bolhi / z zbiranjem ponudb prodamo Ferrari California FURS prodaja vozila na Bolhi / z zbiranjem ponudb prodamo Ferrari California

FURS prodaja vozila na Bolhi / prodamo Ferrari California

Finančna uprava RS – FURS se je očitno odločil, da bo zasežena vozila prodajal preko Bolhe. Tole sicer bolj sodi v rubriko – saj se hecajo, mar ne?!?

Vendar je stvar resna. Finančna uprava Republike Slovenije ima svoj profil na Bolhi (http://www.bolha.com/trgovina/financna-uprava-rs) in preko njega prodaja večjo količino vozil, trgovskega blaga, fitnes opreme, lasnih podaljškov in trepalnic, slike in gostinsko opremo.

Ja, izkoristili so kanal, ki je dobro obiskan, vendar me vseeno moti njihovo početje – namreč, FURS je državna ustanova in bi kot takšna morala dejansko imeti predpisane načine, kako lahko prodaja različne stvari.

Ali je Bolha kot kanal za Finačno upravo RS primeren, naj sodijo drugi.

Jaz samo pričakujem, da bo tudi policija imela od sedaj naprej dražbe na Bolhi in da se bo ukinil cel kup takšnih in drugačnih portalov, ki so posledično namenjeni temu in so državni. Mogoče bi bilo smiselno, da bi tudi javne razpise peljali preko Bolhe, ali pa kar forumov?

Kako torej poteka zbiranje ponudb za Ferrari California (vir)?
Z zbiranjem ponudb prodajamo motorno vozilo Ferrari California, letnik 2010. Ocenjena vrednost oz. cena je navedena le informativno, pisne ponudbe je potrebno poslati na naslov Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Maribor, Tržaška 49, 2000 Maribor do dne 7. 9. 2015. Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 9. 2015 ob 9.00 v sobi št. 116/I, Finančni urad Maribor, Tržaška 49, 2000 Maribor. Ob oddaji ponudbe mora ponudnik vplačati varščino v višini 10% ocenjene vrednosti na depozitni račun št. SI56 0110 0600 0009 626, sklic št. 19 28946375-55000. Pisna ponudba mora vsebovati ime in priimek oz. firmo kupca, naslov stalnega bivališča oz. sedeža, davčno številko in ponujeno ceno ter priloženo dokazilo o plačani varščini. Od neto vrednosti vozila se obračuna in plača DDV v višini 22% in DMV v višini 44% (28% stopnja DMV + 16% stopnja DMV po ZUJF). Premičnina se prodaja po načelu VIDENO-KUPLJENO, je brez garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna. Vozilo je kot novo, nikoli v redni uporabi, meseca junija 2015 opravljen redni servis, nove pnevmatike, opravljeno je bilo poliranje in zaščita laka. Dodatne informacije in dogovor za ogled premičnine je možen na tel. št. 041 242 432 ali 051 373 935 do dne 4. 9. 2015.

Podrobne informacije na povezavi: Link text

Možnost nakupa: Gotovina (hmm.. 140.000 eurov gotovine bi FURS?!?)

FURS prodaja vozila na Bolhi / z zbiranjem ponudb prodamo Ferrari California
FURS prodaja vozila na Bolhi / z zbiranjem ponudb prodamo Ferrari California