ZZZS / koliko stane vaše zdravljenje

ZZZS danes predstavlja novost – aplikacijo, preko katere lahko preverite, koliko so stala vaša zdravljenja v Sloveniji. S tem bomo davkoplačevalci dobili dober vpogled v to, koliko stanejo določene zdravstvene storitve, ki smo jih bili deležni.

Na žalost aplikacije ne deluje, da bi lahko objavil dejanske številke svojega zdravljenja. Očitno se jim je sistem podrl. Aplikacija je plod razvoja zaposlenih na ZZZS. Za to aplikacijo ni bilo porabljenega dodatnega denarja! Za pregled seveda potrebujete digitalni certifikat enega izmed izdajateljev:

 • Ministrstvo za javno upravo (SIGEN-CA) ali
 • Nova ljubljanska banka d.d. (AC NLB) ali
 • Pošta Slovenije d.o.o. (POŠTA®CA) ali
 • Halcom Informatika d.o.o. (Halcom-CA) ali
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS-CA)

Kako preverite koliko je stalo vaše zdravljenje?
Na spletnem mestu http://zavarovanec.zzzs.si kliknete e-Storitve ZZZS in Vpogled v moje podatke. Spletno mesto vas vpraša za vaš digitalni certifikat in potem dobite vrednost zdravstvenih storitev, ki ste jih “prejeli” po letih. Omogočen je vpogled v vse postavke (zdravila, posege, obiske zdravnikov).

Na levi strani iz menija izberete, kaj želite preveriti:

Zdravstvene storitve
Prikazani so izdatki, ki so bili plačani za zdravstvene storitve, izvedene v Sloveniji. Del cene zdravstvene storitve krije obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ), del pa prostovoljno zdravstveno zavarovanje (PZZ). Delež OZZ in PZZ je različen pri različnih zdravstvenih storitvah.

Izdatki so prikazani po letih od leta 2013 dalje. Podatki za posamezno leto so dostopni šele po zaključku poslovnega leta, to je 1. aprila naslednje leto.

Vrednosti za nekatere zdravstvene storitve na primarni ravni (pri splošnem/družinskem zdravniku, otroškem oz. šolskem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu) ne vključujejo celotne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jo ambulante teh zdravnikov prejmejo za opravljeno delo. ZZZS plača dodaten znesek glede na število in starost za njih opredeljenih oseb, ne glede na število opravljenih storitev (t.i. glavarina).

Izdana zdravila in živila
Zdravila so nepogrešljiva pri zdravljenju številnih bolezni. Izboljšajo preživetje in zmanjšujejo pogostnost resnih zapletov pri kroničnih boleznih, omogočajo zdravljenje hudih okužb in drugih nujnih stanj, izboljšujejo kakovost življenja in omogočajo hitrejšo vrnitev v delovno okolje. Prehransko zdravljenje je integralni del zdravljenja bolezni. Zato obvezno zdravstveno zavarovanje v določenih primerih zagotavlja tudi živila za posebne zdravstvene namene.

Medicinski pripomočki
V seznamu so prikazani medicinski pripomočki, ki ste jih prejeli v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vključeni so prejemi po 1. januarju 2000. Pri pripomočkih s trajnostno dobo, daljšo od enega leta, je prikazan zadnji prejem istovrstnega pripomočka. Pri pripomočkih s trajnostno dobo, krajšo od enega leta, so prikazani vsi prejemi v zadnjem letu dni. Niso prikazani pripomočki, ki ste si jih izposodili in jih že vrnili dobavitelju. V poljih za določitev obdobja lahko opredelite krajše obdobje prikaza.

Moji podatki:

 • Celotna vrednost za zdravstvene storitve za leto 2014: 40,96 EUR
 • Celotna vrednost za zdravstvene storitve za leto 2013: 126,27 EUR

zzzs

 1. Hm… meni ne prime mojega SIGEN-CA certifikata. :) Bodo morali še malce dodelat sistem.

 2. In to bi naj izboljšalo zdravstveni sistem in storitve v Sloveniji? Čemu je to sploh namenjeno?

  1. verjetno obcutku, koliko stanemo zzzs.. in verjetno tudi dejstvu, da se bo marsikaj spremenilo in da bo treba zvisati prispevek za zzzs..

   1. Kaj zviševat. Naj ukinejo dodatno ali ga združijo z osnovnim ter ponudijo par opcij doplačil po želji (za tiste, ki si želijo nekaj več).

Komentarji so zaprti.